Biuletyn informacyjny nr 136 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-04-2013 r.

MEN wskazuje na znaczną poprawę warunków sanitarnych w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wyniki badań inspekcji sanitarnych przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach w 2012 roku. Wnioski, jakie publikuje na swojej stronie resort, są niezwykle optymistyczne: „z 84% do 90,2% wzrósł odsetek szkół, które zapewniły uczniom właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej”. Dalej czytamy m.in., że poprawiły się warunki w infrastrukturze do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (wzrost o 16,8% szkół, w których możliwa jest realizacja zajęć WF względem roku poprzedniego), zwiększyła się dbałość o higieniczny rozkład zajęć (najlepszy w podstawówkach – 93%, najgorszy w liceach – 90,1%), więcej placówek umożliwia pozostawienie w szkole podręczników itd.

Czy wszędzie jest tak "różowo"?

Wątpliwości budzą jednak dane dotyczące „oddziałów zerowych” w szkołach i przedszkolach. Z 14 389 sprawdzonych placówek aż 32,8% wymaga działań przystosowawczych: brakuje miejsca rekreacyjnego dla młodszych dzieci, pomieszczenia są zbyt małe, urządzenia sanitarne nie są dostosowane do wzrostu najmłodszych, meble nie posiadają certyfikatów, brakuje możliwości prowadzenia dożywiania. Czy skupiając się na 6-latkach i przystosowaniu dla nich miejsca w klasach pierwszych nie zapomniano o „zerówkach”? Tu też – zgodnie z planami dotyczącymi obniżenia wieku szkolnego – trafiają dzieci młodsze niż do tej pory, a nie ma uregulowań, które pozwoliłyby na właściwe przygotowanie „zerówek” na przyjęcie 5-latków. Czy takie uregulowania się pojawią? Czy wpłyną korzystnie na działanie placówek?

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl


Dokumentacja do pobrania

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej
Dokument do monitorowania realizacji podstawy programowej z zakresu wybranego przedmiotu lub rodzaju edukacji wczesnoszkolnej, wypełniany na podstawie przeglądu dziennika lekcyjnego.

Pobierz dokument

Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Dokument niezbędny dla dyrektora placówki.

Pobierz dokument

Przykładowa struktura raportu ewaluacyjnego

Pobierz dokument

...

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz postępów dziecka trzyletniego
Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

Pobierz dokument

Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej
Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły
Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru III „ŚRODOWISKO”.

Pobierz dokument

Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły
Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców.

Pobierz dokument

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Wzór zarządzenia można wykorzystać w każdym typie placówki oświatowej.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak powinno przebiegać przekazanie placówki innemu dyrektorowi, jakie należy sporządzić protokoły i inne dokumenty?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w arkuszach ocen np: MEN-I/41b/2 znajduje się dodatkowa rubryka Informacja o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. W związku tym mam pytanie. Jakie informacje należy w niej umieścić jeśli uczeń taki IPET posiada? Natomiast w innych arkuszach ocen np: MEN-I/39b/2 jest rubryka przeznaczona na Informacje o indywidualnym programie lub toku nauki. Czy w tej rubryce również wpisujemy informacje o IPECIE?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel z dyplomem ukończenia studiów w zakresie nauczania początkowego ma kwalifikacje do uczenia w przedszkolu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Zgodnie z planem naboru do klas pierwszych nauczycielka będzie miała pół etatu od września (pierwszą organizację należy złożyć do 30 kwietnia). Jeśli jednak szkoła nie zbierze odpowiedniej liczby uczniów, nauczycielka ta pół etatu mieć nie będzie (po wstępnej rozmowie zgodziła się na niepełny wymiar zatrudnienia). Czy dyrektor powinien zatem zwolnić ją z dniem pierwszego września, biorąc pod uwagę, że może którejś z pierwszych klas nie być, co jest bardzo prawdopodobne. Z góry dziękuję za odpowiedź!
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Szanowni Państwo, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu objąłem stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) na okres 5 lat szkolnych od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. W lutym bieżącego roku Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu przedszkola i gimnazjum pod stowarzyszenie (mniej niż 70 uczniów). Czy moje powierzenie automatycznie wygasa, czy też prawnie zajmuję stanowisko dyrektora szkoły podstawowej do dnia 31 sierpnia 2014r?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

...

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Coraz lepsze warunki sanitarne w szkołach
W porównaniu z rokiem 2011 poprawiły się warunki do utrzymania higieny osobistej w szkołach i przedszkolach. Z 84% do 90,2% wzrósł odsetek szkół, które zapewniły uczniom właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. To wyniki kontroli warunków higieniczno-sanitarnych w szkołach i przedszkolach przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w 2012 roku.
Data: 2013-04-08

Czytaj więcej...

 

Dożywianie dzieci – konferencja z udziałem wiceministra Tadeusza Sławeckiego
W konferencji okrągłego stołu, poświęconej problemowi dożywiania dzieci, zorganizowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka, przy udziale resortu edukacji i zdrowia, uczestniczyli również parlamentarzyści, organizacje pozarządowe, środowiska eksperckie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkół, kuratoriów oświaty i ośrodków pomocy społecznej. Konferencja odbyła się 27 marca w Warszawie.
Data: 2013-04-05

Czytaj więcej...

 

Mam 6 lat - czas wybrać najlepsze prace
Eksperci oświatowi, psychologowie, przedstawiciele środowiska akademickiego i oświatowego oraz ambasadorowie kampanii Mam 6 lat oceniają od dzisiaj najlepsze prace zgłoszone do drugiej edycji konkursu Mam 6 lat. Spośród 145 prac nagrodzonych na szczeblu wojewódzkim konkursu, kapituła wybierze po 5 najlepszych w poszczególnych kategoriach: rad rodziców przedszkoli, rad rodziców w szkołach podstawowych oraz uczniów klas I-III. Finał ogólnopolski poprzedziło 16 gal regionalnych, na których wręczono nagrody laureatom konkursu z poszczególnych województw. Wszyscy oni spotkają się 11 kwietnia na ogólnopolskiej gali w Warszawie, podczas której poznamy zwycięskie prace.
Data: 2013-04-03

Czytaj więcej...

 

Mam 6 lat - Kapituła ocenia konkursowe prace
Minister Krystyna Szumilas spotkała się dzisiaj z członkami Kapituły oceniającej prace w konkursie „Mam 6 lat". Podziękowała im za wsparcie i aktywne promowanie edukacji szkolnej 6-latków, jako ważnej społecznie zmiany w oświacie. Członkami Kapituły są eksperci oświatowi, psychologowie, przedstawiciele środowiska akademickiego i edukacyjnego oraz ambasadorowie kampanii Mam 6 lat.
Data: 2013-04-03

Czytaj więcej...

 

Nowy serwis internetowy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Centralna Komisja Egzaminacyjna uruchomiła nowy serwis internetowy (w wersji beta).
Data: 2013-04-02

Czytaj więcej...


Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Dni otwarte w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 6 i 13 kwietnia 2013 r.
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Seminarium: „Erasmus dla wszystkich"
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Seminarium w Reims, Francja
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Konkurs dla gimnazjalistów. Główne nagrody: wycieczki do Brukseli i Strasburga.
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

I Międzynarodowy Konkurs – Wesołego Alleluja
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: kujawsko-pomorskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Przypomnienie stanowiska Kuratora Oświaty w sprawie dystrybucji podręczników
Data: 2013-04-02

Czytaj więcej...

 

Międzypowiatowe konferencje na temat jakości edukacji - podsumowanie
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Termin wglądu - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Termin wglądu do prac po Wojewódzkim Konkursie Chemicznym dla gimnazjalistów
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Wyniki zawodów wojewódzkich Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: lubelskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Finałowa Gala Wojewódzka etapu regionalnego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - wyniki eliminacji wojewódzkich
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Życzenia Wielkanocne
Data: 2013-03-22

Czytaj więcej...

 

Wyniki II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

KUL - seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 22 marca 2013r.
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: lubuskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Aplikacja mobilna pn. „Bezpieczne Lubuskie”
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Konkurs European Language Label
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Informacja o materiałach dotyczących przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie i egzaminach
Data: 2013-03-21

Czytaj więcej...

 

Finałowa Gala Wojewódzka etapu regionalnego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”
Data: 2013-03-15

Czytaj więcej...

 

Współpraca z krajami eTwinning Plus
Data: 2013-03-15

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: łódzkie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Konkursy na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzone przez Powiat Wieluński
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek - ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Zgierzu
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Wiadernie
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Lato w Teatrze
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: małopolskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Świąt Wielkanocnych
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (TALIS) - aktualizacja bazy szkół
Data: 2013-03-22

Czytaj więcej...

 

XXXIX Olimpiada Geograficzna
Data: 2013-03-21

Czytaj więcej...

 

Konkurs "Moje miejsce, moja historia"
Data: 2013-03-19

Czytaj więcej...

 

Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: mazowieckie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Życzenia świąteczne
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Uczniowie z niepełnosprawnością mogą się uczyć w każdym typie i rodzaju szkoły
Data: 2013-03-22

Czytaj więcej...

 

Mazowiecka Gala konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”
Data: 2013-03-22

Czytaj więcej...

 

Konferencja dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Konkurs „Mam 6 lat” w województwie mazowieckim
Data: 2013-03-15

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: opolskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert – wypoczynek letni - dzieci i młodzież ze środowiska miejskiego
Data: 2013-03-20

Czytaj więcej...

 

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert – wypoczynek letni - dzieci i młodzież ze środowiska wiejskiego
Data: 2013-03-20

Czytaj więcej...

 

Wizyta Ministra Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas w Opolu
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Konferencja pod nazwą „Trochę inaczej w edukacji małego dziecka” - uwaga zmiana terminu
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Konferencja podsumowująca realizację przedsięwzięcia „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” – 20 marca 2013 r.
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: podkarpackie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Zasady obowiązujące na sprawdzianach i egzaminach
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Konkurs i Olimpiada: Losy żołnierza... - wyniki wojewódzkie
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Konferencja dla dyrektorów, psychologów, nauczycieli
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Nowy termin: Interdyscyplinarny Konkursu Wiedzy Technicznej
Data: 2013-03-19

Czytaj więcej...

 

Zawody: Sprawni jak żołnierze - eliminacje rejonowe i wojewódzkie
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: podlaskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Pomoc materialna – podział I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2013r.
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Konferencja wojewódzka „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - przykłady dobrych praktyk”
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Zarządzenie nr 30/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013
Data: 2013-03-14

Czytaj więcej...

 

Gala Wojewódzka II edycji konkursu Minister Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”
Data: 2013-03-14

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: pomorskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Zaproszenie na konferencję „Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe”
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Informacja Ministra Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas nt. wspierania akcji „Internetowy teatr dla szkół”
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej ws projektu „Szkolne Smaki - szkoły dobrego żywienia”
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Kolejna edycja badań w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego"
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

IX Wojewódzka Konferencja z cyklu "Zdrowie dzieci i młodzieży" pt. "Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży"
Data: 2013-03-18

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: śląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2012/2013
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Projekt edukacyjny "XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży"
Data: 2013-03-15

Czytaj więcej...

 

SIO - 31 marca 2013r.
Data: 2013-03-11

Czytaj więcej...

 

„Bezpiecznie na drodze” - kampania Wojewody Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Śląskiego Kuratora Oświaty
Data: 2013-03-07

Czytaj więcej...

 

Spotkania nt. programu Młodzież w działaniu
Data: 2013-03-07

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: świętokrzyskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Wyniki trzeciego etapu konkursów przedmiotowych dla gimnazjów
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

3 Konkurs Multimedialny „Kreatywne Portfolio”
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Informacja ŚBRR na temat naboru projektów w ramach poddziałania 9.1.2
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: warmińsko-mazurskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Konkurs Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ''Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych''
Data: 2013-03-22

Czytaj więcej...

 

Projekt ''Stop otyłości, ruszaj się i odżywiaj się zdrowo''
Data: 2013-03-21

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na ''Dzień Otwartych Drzwi'' Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Data: 2013-03-19

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie na konferencję „Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole”
Data: 2013-03-14

Czytaj więcej...

 

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej
Data: 2013-03-12

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: wielkopolskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Zaproszenie na uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013
Data: 2013-03-28

Czytaj więcej...

 

Spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi szkoły/placówki
Data: 2013-03-28

Czytaj więcej...

 

Życzenia Wielkanocne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2013-03-27

Czytaj więcej...

 

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2013 roku
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie dla dyrektorów i nauczycieli na konferencję inaugurującą projekt systemowy pt. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” - projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego
Data: 2013-03-26

Czytaj więcej...

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: zachodniopomorskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

...

 

Internetowy teatr dla szkół
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Prośby i sugestie rodziców dzieci 6 i 7-letnich
Data: 2013-03-20

Czytaj więcej...

 

Zasady obowiązujące na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym – materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
Data: 2013-03-20

Czytaj więcej...

 

Wykaz organów prowadzących, które otrzymały wsparcie w 2013 r.
Data: 2013-03-20

Czytaj więcej...

 

Wojewódzka Gala II edycji Konkursu Ministra Edukacji Narodowej pt. ”Mam 6 lat” dla rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego
Data: 2013-03-13

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu