Biuletyn informacyjny nr 147 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Z dyrektorskiego punktu widzenia...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

02-07-2013 r.

Nagradzać czy nie - dylematy na koniec roku

Jeden z moich nauczycieli jest bardzo zaradny. Sam, bez mojej pomocy, załatwił sponsorów, którzy wyłożyli pieniądze na nagrody dla dzieci. Kwota jest tak duża, że można nagrodzić wszystkich, a nie tylko bardzo dobrych uczniów. Tak też postanowiliśmy zrobić, my, tzn. ja, sponsorzy i ten zaradny nauczyciel. Dla porządku podczas posiedzenia rady pedagogicznej zapytałem pracowników, co sądzą o pomyśle, aby nagrody otrzymali wszyscy uczniowie. Oczywiście, ci najlepsi – najlepsze, a ci słabsi – skromniejsze. Myślałem, że nauczyciele poprą nasz pomysł, ale większość była przeciw. Usłyszałem, że to bardzo niepedagogiczne, aby nagradzać każdego ucznia. Zdaniem nauczycieli, część dzieci musi otrzymać karę, czyli brak nagrody. Niektórzy proponowali, aby przynajmniej najgorszym nie dawać nagród.

Mimo sprzeciwu rady podjąłem decyzję, że wszyscy uczniowie otrzymają na koniec roku upominki w postaci książek. I tak się stanie. Sponsorzy byli bardzo zadowoleni z tej decyzji, dzieci – mam nadzieję – też się nie obrażą. A co do nauczycieli, to nie mogę ich zrozumieć. Dlaczego chcą karać, gdy to nic nie daje? Wydaje mi się, że nagradzanie przyniesie więcej pożytku i będziemy mieli lepsze dzieci. Pewności nie mam, ale chyba warto spróbować.

 

 

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 

 

Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!     


Dokumentacja do pobrania

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego
 

Pobierz dokument

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego gimnazjum z roku 2012/2013.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej z roku 2012/2013.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w gimnazjum
Wzór sprawozdania z pracy pedagoga za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany dla szkoły gimnazjalnej.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkoły ponadgimnazjalnej
Wzór sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany w szkole ponadgimnazjalnej.

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok 2012/2013.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej może zdawać egzamin poprawkowy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację - uczeń klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (stara podstawa programowa)nie otrzymuje promocji do klasy III, powtarza więc klasę II w której obowiązuje nowa podstawa programowa. Jak potraktować takiego ucznia - czy musi zaliczyć tylko przedmioty, których nie miał w gimnazjum (III etap eduk.) a pojawiły się w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (np. wok) czy też inaczej ustalić różnice programowe?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka kontraktowa zatrudniona na czas nieokreślony, po urlopie wychowawczym wraca na cały etat tak jak przed urlopem, z tym że będzie to 14/18 i 6/26 godzin.Czy nauczycielka ta może nie zgodzić się na zmianę przydziału godzin skoro zmieniła się organizacja nauczania. Proszę o odpowiedź.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego zmienił pracę w trakcie trwania stażu. W poprzednim zakładzie pracy odbył dwa lata stażu w obecnej 9 miesięcy. Czy sprawozdanie nauczyciel ten pisze za cały okres stażu? Czy dyrektor ocenę dorobku zawodowego pisze za cały okres stażu, czy oddzielnie za dwa lata w jednej szkole i 9 miesięcy w drugiej? Nauczyciel dostarczył ocenę dorbku zawodowego z poprzedniej placówki.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W przedszkolu niepublicznym dyrektor nie posiada stopnia awansu zawodowego. Czy nauczyciele pracujący w tej placówce mogą zdobywać kolejne stopnie awansu? Czy wspomniany dyrektor może nadać stopień n-la kontraktowego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Koniec zajęć szkolnych, rozpoczynają się wakacje
Kończycie zajęcia szkolne wypełnione intensywną pracą, przed wami czas swobody, czas wakacji. Życzę Wam wspaniałego odpoczynku, ale proszę także - odpoczywajcie mądrze, pamiętajcie o zachowaniu rozwagi i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas uroczystego zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013, które odbyło się dziś (28 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie (województwo łódzkie).
Data: 2013-06-28

Czytaj więcej...

 

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013r.
Dzisiaj (28 czerwca br.) Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu maturalnego z maja 2013 r.
Data: 2013-06-28

Czytaj więcej...

 

Eksperci powołani do komisji nie są pracownikami MEN
Eksperci powoływani w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy ani też eksperci egzaminatorzy nie są pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Data: 2013-06-28

Czytaj więcej...

 

Spoty informacyjne z udziałem rodziców 6-latków
Dzisiaj (21 czerwca 2013 r.) na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera minister edukacji Krystyna Szumilas zaprezentowała nowe spoty informacyjne poświęcone obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Trzy spoty, które będą emitowane w telewizji przedstawiają punkt widzenia rodziców, którzy decyzję o posłaniu dziecka w wieku 6 lat do szkoły mają już za sobą.
Data: 2013-06-21

Czytaj więcej...

 

Rodzice i minister razem o sześciolatkach
Dziś (21 czerwca), w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, po raz kolejny odbyło się spotkanie powołanego przez minister Krystynę Szumilas Forum Rodziców, zrzeszającego ponad 30 rodzicielskich organizacji, fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Tematem spotkania, na prośbę rodziców, była istotna społeczna kwestia, jaką jest obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Minister Krystyna Szumilas miała okazję przedstawić rodzicom nowy - wynikający z nowelizacji ustawy o systemie oświaty - harmonogram reformy. Do pierwszych klas od przyszłego roku pójdą obowiązkowo jedynie te dzieci, które urodziły się w pierwszej połowie (od 1 stycznia do końca czerwca) 2008 roku. Pozostałe - jeśli rodzice nie zdecydują o ich wcześniejszym zapisaniu do szkoły, trafią do pierwszej klasy we wrześniu 2015 roku, razem z rocznikiem 2009.
Data: 2013-06-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Informacja dla dyrektorów szkół w sprawie podręczników
Data: 2013-06-30

Czytaj więcej...

 

Konferencja "Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej"
Data: 2013-06-26

Czytaj więcej...

 

Szkolenia dla nauczycieli
Data: 2013-06-26

Czytaj więcej...

 

„Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010 i Londyn 2012”
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

 

X Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych
Data: 2013-06-04

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu