Biuletyn informacyjny nr 139 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia "Z dyrektorskiego punktu widzenia..."  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-05-2013 r.

Dlaczego zostałem dyrektorem?

Pochwalę się i pożalę. Zostałem dyrektorem, ponieważ stała za mną rada pedagogiczna. Otrzymałem tego dowód, gdy jeszcze nie myślałem o stołku dyrektorskim. Szkolił nas wtedy jakiś psycholog. Gdy ówczesna dyrektorka wyszła w pilnej sprawie, szkoleniowiec poprosił, aby każdy na kartce napisał nazwisko osoby spośród grona, której ufa i którą ceni najbardziej. Okazało się, że prawie wszyscy wpisali moje nazwisko. W tym samym roku zapisałem się na studia zarządzania oświatą.

Kilka lat później nasza dyrektorka ogłosiła, że idzie na emeryturę. Wcześniej na emeryturę odeszła wicedyrektorka, a ja zostałem poproszony o zajęcie jej miejsca. Teraz wszyscy zaczęli mnie namawiać, abym wziął udział w konkursie. Zrobiliśmy zebranie, na którym zapowiedziałem, że zdecyduję się, ale pod jednym warunkiem. Tylko i wyłącznie to zrobię, jeśli w razie wygranej moim zastępcą zgodzi się zostać ta i ta osoba (moja bliska przyjaciółka jeszcze z czasów studiów, razem przyszliśmy do tej szkoły), a rada pedagogiczna poprze ten pomysł. Wszyscy poparli, zaś wskazana nauczycielka była bardzo zadowolona z mojej decyzji. Wystartowałem i wbrew plotkom, że nie mam szans, wygrałem.

A teraz się pożalę. Pierwszy rok był piękny, chociaż nie spodziewałem się, że będę pracował nieraz 10 godzin dziennie, czasem 12, a zdarzyło się, że było to nawet 14 godzin. Drugi rok też był niezły, mimo że pracowałem tak samo długo, a wakacji prawie nie miałem. W tym roku stało się jednak coś takiego, że pożałowałem swoich ambicji. Otóż nauczyciele, dla których brakuje godzin do etatu (jednak nikogo nie zwalniam), zaczęli gadać, że „wożę się na zastępcy”, a sam nic nie robię dla szkoły. Dowiedziałem się, iż moja przyjaciółka ze studiów nie dementuje tych plotek, tylko je potwierdza. Chyba też nie spodziewała się, że na stanowisku wicedyrektora będzie pracować o wiele dłużej niż poprzednio. Nikt z nas się nie spodziewał. Mimo że krótko doświadczyłem bycia wicedyrektorem, to jednak wcześniej tak długo nie pracowaliśmy. Czasy się chyba zmieniły. I ja też się zmieniłem, ponieważ nie spodziewałem się, że ta sprawa tak mnie zaboli. Naprawdę na nikim się nie wożę, tylko tyram jak głupi.

Roman S.
Dyrektor Dużej Szkoły z małym doświadczeniem.

 


Chcesz skomentować lub podyskutować z autorem bloga?

Zapraszamy do DYSKUSJI!


Dokumentacja do pobrania

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego szkoły ponadgimnazjalnej za rok 2011/2012 może być wykorzystany przez szkoły, które w br. szkolnym realizowały ewaluację wewnętrzną z obszaru 2. 1.

Pobierz dokument

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór wypowiedzenia
Prezentowany wzór wypowiedzenia stosunku pracy można wykorzystać we wszystkich typach placówek.

Pobierz dokument

Arkusz postępów dziecka trzyletniego
Wzór arkusza postępów dziecka trzyletniego jest przygotowany do diagnozy dziecka w przedszkolu w oparciu o wymagania zawarte w podstawie programowej.

Pobierz dokument

Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej
Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

Pobierz dokument

Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły
Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru III „ŚRODOWISKO”.

Pobierz dokument

Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły
Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Na radzie pedagogicznej (w kwietniu) został przedstawiony projekt organizacji pracy szkoły na nowy rok. Zaopiniowany został pozytywnie. Szczegółowy przydział czynności nie został podany, każdy nauczyciel ma zapewniony etat i jeszcze godziny ponadwymiarowe. Z dwojgiem nauczycieli dyrektor przeprowadził rozmowę, w której poinformował ich o planowanym przydziale czynności, zgodnie z kwalifikacjami. Warunki umowy o pracę nie ulegną zmianie. Nauczyciele stwierdzili, że nie wyrażą na to zgody. Jakie kroki powinien dyrektor podjąć w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na proponowany zakres czynności? Uprzejmie proszę o pilne udzielenie odpowiedzi (w maju).
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Mam problem kadrowy i pytanie z tym związane, co mogę zrobić? Z nauczycielem została rozwiązana umowa o pracę z końcem ubiegłego roku szkolnego, czyli 2011/2012 z powodu ukończenie przez niego 65 lat życie (jeszcze było można). Z dniem 5 września 2012 (czyli nie z początkiem roku szkolnego 2012-2013) z tym nauczycielem z powodu braku specjalisty podpisana została umowa o pracę na czas określony, czyli od 5 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. Dziś otrzymałem pismo ze ZNP, że ten pracownik objęty został szczególną ochroną, bo uchwałą Zarządu jest upoważniony do reprezentowania Związku w zakresie działalności socjalnej oraz przestrzegania zasad BHP w placówce. Co mogę zrobić? Czy umowa kończy się tak jak została zawarta z dniem 28 czerwca 2013 r.? Czy jednak powstają jakieś trudności? Jak mogę rozwiązać ten problem? Czy informuję związek? Dziękuję za pomoc!
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Witam. Jestem na końcowym etapie arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny 2013/2014 i pojawił się dylemat, czy nauczyciel, który od 20 lat uczy muzyki (3 godziny tygodniowo) nie mając typowych kwalifikacji nadal może tej muzyki uczyć? Co roku wystawiam vakat i co roku nikt nie chce na 3 godziny przyjść do nauczania muzyki. Obecny nauczyciel jest jeszcze zatrudniony jako plastyk, technik, informatyk (zgodnie z kwalifikacjami) i we wrześniu dostaje te 3 godziny muzyki. Czy długoletnia praca jako nauczyciel muzyki może dać prawo do prowadzenia tych zajęć pomimo braku w tym kierunku odpowiedniej szkoły. Pozdrawiam. Maria
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Witam! W ubiegłym roku szkolnym nauczyciel przystąpił do konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum. Konkurs nie został rozstrzygnięty, ale burmistrz mimo to powierzył mu pełnienie funkcji dyrektora tej szkoły na 10 miesięcy. Pod koniec kwietnia br. w szkole pojawiło się zarządzenie tego dyrektora o zwołaniu posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu temu dyrektorowi przez burmistrza stanowiska dyrektora gimnazjum na okres pięciu lat szkolnych w trybie art. 36a, ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). Czy takie postępowanie burmistrza jest zgodne z prawem? Czy to oznacza, ze burmistrz w takiej sytuacji jak opisana nie musi ogłaszać konkursu na stanowisko dyrektora? Czy Rada Pedagogiczna, która nie widzi współpracy z obecnym dyrektorem, może wyrazić opinię negatywną i czy ma ona wpływ na przedmiotową sprawę? Jak winien wyglądać tryb wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków
Czy szkoły są przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów i jak samorządy zachęcają rodziców do posyłania sześciolatków do I klasy - mają okazję przekonać się członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas spotkań organizowanych w całym kraju z udziałem przedstawicieli samorządów, władz oświatowych i rodziców.
Data: 2013-04-16

Czytaj więcej...

 

Egzaminy zawodowe w nowej formule
W kwietniu rozpoczynają się nowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r. Pierwszymi zdawanymi przez nich egzaminami są:
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

„Dotowanie wychowania przedszkolnego jest priorytetem MEN i będzie wprowadzone”
- Rząd jest zdeterminowany, żeby zapewnić dotowanie edukacji przedszkolnej - zapowiedziała minister Krystyna Szumilas 11 kwietnia br. na briefingu po gali konkursu Mam 6 lat. Podczas briefingu minister Szumilas zdementowała doniesienia prasowe sugerujące, że rząd wycofuje się z obietnic dotyczących obniżenia opłat za przedszkola i poinformowała, że projekt nadal jest konsultowany z Ministerstwem Finansów.
Data: 2013-04-12

Czytaj więcej...

 

Sześciolatki gotowe do szkoły, szkoły gotowe na sześciolatki
11 kwietnia odbyła się finałowa Gala Konkursu Mam 6 lat z udziałem minister Krystyny Szumilas. 15 laureatów konkursu odebrało nagrody i serdecznie gratulacje minister edukacji narodowej, pomysłodawczyni konkursu.
Data: 2013-04-11

Czytaj więcej...

 

200 milionów zł z UE na oddziały przedszkolne przy szkołach – zakończyły się konsultacje
Zgodnie z przewidywaniami, już od lipca 2013 roku samorządy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Data: 2013-04-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Dolnośląski Konkurs dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

Internetowa gra edukacyjna o Parlamencie Europejskim
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
Data: 2013-04-15

Czytaj więcej...

 

Dni otwarte w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 6 i 13 kwietnia 2013 r.
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

 

Seminarium: „Erasmus dla wszystkich"
Data: 2013-03-25

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu