Biuletyn informacyjny nr 356 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-12-2018 r.

Projekt kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela

 

Do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwany popularnie ustawą zawodową) – oprócz tekstu właściwego zawiera propozycje zmian wielu ustaw, w tym Karty Nauczyciela.

W art. 6 projektu ustawy w 21 punktach zawarto zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967):

a) zmienia się 18 artykułów,
b) dodaje się nowy rozdział 3b o awansie zawodowym nauczycieli szkół za granicą, który zawiera 18 artykułów (art. 9j – 9w) oraz inne 2 artykuły (70c i 70d),
c) uchyla się 1 artykuł (art. 70b).

III. Wybrane propozycje zmian w Karcie Nauczyciela:
1. Ustawie będą podlegać również, w zakresie określonym ustawą:
1) z dniem 1 września 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w dotychczasowym szkolnym punkcie konsultacyjnym stają się nauczycielami zatrudnionymi w szkole polskiej lub zespole szkół,
2) z dniem 1 stycznia 2021 r. nauczyciele:
a) szkół europejskich,
b) szkół za granicą.
 

Zmienia się okres aktualizacji oceny pracy na co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego legitymując się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy (a nie jak dotąd wyróżniającą).

Z dniem 1 stycznia 2021 r. proponuje się dodać nowy rozdział 3b o awansie zawodowym nauczycieli szkół za granicą.

Z dniem 1 września 2020 r. nauczycielowi dyplomowany przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej jeżeli będzie się legitymował co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę będzie wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa trzy lata od dnia nabycia przez nauczyciela prawa do dodatku za wyróżniającą pracę, a jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel uzyska ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca – z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stała się ostateczna.

To jedynie część z planowanych zmian w Karcie Nauczyciela, o pozostałych możecie Państwo przeczytać na naszym portalu. Zachęcamy do lektury!

Z poważaniem, 

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl      

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura działania e-dziennika
 

Pobierz dokument

Kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej – szkoła podstawowa – stan prawny 1.09.2017 r.
 

Pobierz dokument

Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 

Pobierz dokument

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel konrtaktowy zakończył staż na nauczyciela mianowanego 23 listopada 2018 roku, według jakich przepisów ma ocenić go dyrektor?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel posiada ocenę pracy z grudnia 2017r. Czy ta ocena jest aktualna i można ją podać we wniosku o nagrodę kuratora?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

uzupełnienie do wcześniej wiadomości : Czy dyrektor szkoły może przeprowadzić audyt wewnętrzny - przygotowanie szkoły do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły może przeprowadzić w szkole audyt wewnętrzny.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel posiada ocenę pracy z grudnia 2017r. Czy ta ocena jest aktualna i można ją podać we wniosku o nagrodę kuratora?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Data: 2018-12-17

Czytaj więcej...

 

Zmienimy przepisy o ocenie pracy nauczyciela, dodatku za wyróżniającą pracę i wzmocnimy finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów – list minister edukacji do dyrektorów i nauczycieli

Data: 2018-12-14

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.