Biuletyn informacyjny nr 354 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-12-2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od pracy dla nauczycieli, ani dniami ich urlopu wypoczynkowego (urlop przysługuje nauczycielom w okresie ferii letnich i zimowych). W trakcie przerwy – w dni robocze – nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły (w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z przepisów ustawy – Karta nauczyciela). Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w trakcie przerwy świątecznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych.

Natomiast dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Z poważaniem,  

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura działania e-dziennika
 

Pobierz dokument

Kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej – szkoła podstawowa – stan prawny 1.09.2017 r.
 

Pobierz dokument

Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję
 

Pobierz dokument

Zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 

Pobierz dokument

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel posiada ocenę pracy z grudnia 2017r. Czy ta ocena jest aktualna i można ją podać we wniosku o nagrodę kuratora?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o rozstrzygnięcie kwestii: kandydat ma wykształcenie magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna, do tego studia podyplomowe - oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne.Czy naprawdę nie może być nauczycielem wspomagającym na oddziale integracyjnym w niepublicznym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o odpowiedz na pytanie dotyczące zatrudnienie pedagoga szkolnego i logopedy. Nauczyciel jest pedagogiem szkolnym i dodatkowo osiada kwalifikacje z logopedii. Nauczyciel ma cały etat pedagoga ujęty w arkuszu a dodatkowo chciałabym przydzielić mu 5 godzin logopedii. Jak to poprawnie pod względem prawnym uczynić? Czy w ogóle istnieje taka możliwość?Czy powinnam dać nauczycielce nowa umowę o pracę? Godziny ponadwymiarowe w tym przypadku nie mogą być przydzielone?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy urlop okolicznościowy 2 dni w roku na zdrowe dziecko (art.188) należy się w każdej szkole, w której zatrudniony jest nauczyciel? Mamy takich, którzy mają 4 umowy.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel stażysta zatrudniony w szkole na czas 01.09.2018-31.08.2020 -2 lata może zmienić szkołę od 1.09.2019 i w drugiej szkole kontynuować staż?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.