Biuletyn informacyjny nr 352 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-11-2018 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu” - projekt rozporządzenia w konsultacjach

Minister Edukacji Narodowej przekazała we wtorek 30 października 2018 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Projekt rozporządzenia opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projektowanie rozporządzenie związane jest z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przypomnijmy, że jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania oraz organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Budżet programu wynosi 200 mln zł.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że wsparcie finansowe dotyczyć będzie zadania obejmującego:

  1. doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  4.  adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Projekt rozporządzenia określa także maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu 3 Programu, które mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez dany organ prowadzący:

  1. 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
  2. 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielone będzie tylko w ramach jednego działania. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie w odniesieniu do danej szkoły jeden raz w czasie realizacji modułu 3 Programu. Możliwe jest jednak ponowne wnioskowanie o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która nie otrzymała takiej pomocy w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z tego wsparcia.

Z poważaniem,   

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl    

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Dyrektor poprosił nauczyciela, aby zgłosił się na szkolenie OKE na egzaminatora z zakresu matematyki dla szkoły podstawowej. Szkolenie odbywa się w sobotę i w niedzielę. Nauczyciel odmówił. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor. Jak zareagować?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż 5 września 2018 r. Po 4 tygodniach złożył wypowiedzenie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Przedstawił dyrektorowi sprawozdanie za 6 tygodniowy okres odbytego stażu. Nauczyciel podjął pracę w innej szkole. Czy dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy za 6 tygodni odbywania przez nauczyciela stażu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor branżowej szkoły musi wykorzystać godziny do dyspozycji dyrektora, które są przewidziane w ramowym planie nauczania czy może ich nie zrealizować w ciągu trzech lat nauki?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o przykładowy Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość skrócenia stażu na nauczyciela kontraktowego. Obecnie rozpoczęłam staż w szkole podstawowej jako nauczyciel stażysta. Przed rozpoczęciem pracy w obecnej szkole, pracowałam przez rok i 9 miesięcy jako nauczyciel akademicki. Następnie zmieniłam pracę i rozpoczęłam staż w niepublicznej szkole. Stażu nie skończyłam, ponieważ w trakcie jego trwania (w marcu) zmieniłam pracę na obecną. Uważam, że jako nauczyciel akademicki zdobyłam duże doświadczenie w nauczaniu - stąd moje pytanie o możliwość skrócenia stażu.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.