Biuletyn informacyjny nr 350 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-10-2018 r.

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 86 ustawy prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa.

Z poważaniem,  

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl    

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o przykładowy Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy można przenieść ucznia do równoległej klasy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rada Rodziców funkcjonująca w roku szkolnym 2017/2018 nie rozliczyla się z działalności finansowej względem zarządu obecnie powołanej Rady Rodziców. Czy dyrektor szkoły może wpłynąć na poprzednią radę rodziców, wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencję zgodnie z obowiązującym prawe? Czy jest to wewnętrzna sprawa Rady Rodziców A dyrektor nie posiada kompetencji i możliwości prawnych do rozwiązania problemu?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego z datą 03.09.2018 r. Wspomniany nauczyciel zawarł umowę o pracę w szkole na okres od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Proszę o podstawę prawną.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła niepubliczna, zatrudniając nauczyciela na dany rok szkolny, musi zawierać z nim umowę o pracę do końca sierpnia, czy umowa może się kończyć w czerwcu?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.