Biuletyn informacyjny nr 349 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-10-2018 r.

Kamizelki odblaskowe dla uczniów – inauguracja kampanii społecznej z udziałem minister edukacji i ministra sprawiedliwości

„Dobrze Cię widzieć” – to hasło kampanii społecznej zainaugurowanej 15 października 2018 przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Podczas wydarzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie), 370 uczniów otrzymało odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Takie same trafią wkrótce do każdego z ponad 3 milionów uczniów ze szkół podstawowych w całej Polsce. Ambasadorem przedsięwzięcia jest aktor Cezary Pazura.

– Uczestniczę w różnych projektach, które wspierają edukację. Dzisiaj z prawdziwą radością jestem z ministrem sprawiedliwości, który od początku swojej kadencji dopytuje, w jaki sposób wesprzeć szkoły. Jesteśmy tu razem po to, żebyście, drogie dzieci, czuły się bezpieczne, a Wasi rodzice spokojni o to, że macie bezpieczną drogę do szkoły – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie – szczególnie u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania na drodze. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną czy jadą rowerem na wycieczkę.

Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze, jako pieszy, rowerzysta czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć” i przekazanie kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom szkół podstawowych w Polsce.

Przygotowane specjalnie dla dzieci kamizelki (w kilku rozmiarach) przez odbijanie świateł duża powierzchnią materiału, umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze. Już wkrótce taką kamizelkę dostanie bezpłatnie ponad 3 miliony dzieci.

Jak wynika z oficjalnych statystyk w 2017 roku doszło w Polsce do 32 760 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 831 osób, a 39 466 zostało rannych. Jednym z najczęstszych rodzajów wypadków było „najechanie na pieszego”.

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” ma szansę na stałe zapisać się w świadomości społecznej. Projekt będzie angażował wszystkich uczestników ruchu drogowego do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Ma też ogromne znaczenie dla przeciwdziałania przestępczości.

 

Z poważaniem,

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły
 

Pobierz dokument

Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak długo należy archiwizować: konspekty z zajęć obserwowanych? konspekty zajęć opiekuna stażów? plany pracy w poszczególnych oddziałach?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń wystąpił z wnioskiem o wydanie duplikatu ukończenia szkoły. Szkoła niestety nie posiada już druków świadectw obowiązujących w tamtym okresie jego nauki. Z ościennej szkoły otrzymaliśmy ksero czystego świadectwa jakie obowiązywało w tamtym czasie, czy my możemy na tym ksero wypełnić je z napisem DUPLIKAT, czy powinniśmy stworzyć na jego podstawie druk na komputerze?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego. Zmienił zakład pracy (pracuje w innej szkole) jakie dokumenty powinny być dostarczone od dyrektora tamtej placówki - ocena dorobku czy ocena pracy?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Badanie lekarskie po nieobecności z powodu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz zwolnienia lekarskiego (przed w/w urlopami) związanego z ciążą. W przedmiotowej kwestii mam następujące pytania: 1. Czy 52 tyg. nieobecności spowodowanej przebywaniem pracownika na urlopach związanych z macierzyństwem (macierzyński, rodzicielski) są podstawą do skierowania go na badania kontrolne? 2. Czy zwolnienie lekarskie pracownicy w ciąży trwające powyżej 30 dni obowiązuje pracodawcę do skierowania pracownicy po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego na badania kontrolne? Czy należy uznać w tym miejscu, że ciąża nie jest chorobą i po takich zwolnieniach lekarskich nie ma potrzeby kierowania pracownicy do lekarza medycyny pracy? Jeśli jednak należy przeprowadzić te badania, jaki dokument pracownica ma przedstawić lekarzowi orzecznikowi, żeby na jego podstawie lekarz stwierdził zakończenie leczenia?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996), a konkretnie o: urlop dla nauczyciela. Wg. art. 15 ust 3 ustawy Prawo Oświatowe zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co to znaczy? Czas pracy jest taki jak u nauczyciela, wg pensum. a co z innymi zasadami? Tj: urlop? Świadczenie urlopowe dla nauczycieli?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

Data: 2018-10-09

Czytaj więcej...

 

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Data: 2018-10-08

Czytaj więcej...

 

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

 

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-10-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.