Biuletyn informacyjny nr 348 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-10-2018 r.

Rozporządzenia dotyczące doradztwa zawodowego od 1.09.2018 r.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. W klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego – prowadzi nauczyciel wychowawca; w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – prowadzi nauczyciel tych zajęć; w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie – prowadzi nauczyciel tych zajęć; w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego (w wymiarze ujętym w ramowych planach nauczania) – prowadzi doradca zawodowy; w szkołach i placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – prowadzą doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach takich jak - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Na każdy rok szkolny w szkole (nie dotyczy przedszkola) opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Więcej na temat nowego rozporządzenia znajdą Państwo na łamach naszego portalu.

Z poważaniem,

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Wymaganie nr 2. w przedszkolu – ankieta dla nauczycieli i rodziców
 

Pobierz dokument

Wzór umowy o pracę – zgodnie z wymogami art. 29 § 1 k.p.
 

Pobierz dokument

Wzór umowy o pracę z nauczycielem na czas nieokreślony
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy uczeń, który przeszedł z innej szkoły i tam uzyskał ocenę z techniki,musi uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu w nowej szkole?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż w roku szkolnym 2018/2019 na stopień nauczyciela mianowanego jeżeli ma przepracowane dwa lata ale w różnych szkołach i nie w jednym ciągu- dwa lata to suma przepracowanych miesięcy w szkole
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel mianowany w maju 2018 r. kończy staż na nauczyciela dyplomowanego. Na jakich zasadach będzie dokonywana ocena dyrektora (czy na dotychczasowych zasadach czy po nowemu). Jak należy przygotować dokumentację do awansu zawodowego czy są jakieś nowe wymogi? Jaka będzie forma egzaminu dla nauczyciela w organie nadzoru pedagogicznego. Proszę też o podstawę prawną.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czym skutkuje dla nauczyciela i dla uczniów nie zapoznanie uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel rozpoczyna staż na nauczyciela dyplomowanego po 4 latach. W trakcie tych 4 lat przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym 1 rok. Czy przerwa ma być 5 lat czy nadal 4 mimo urlopu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

18 września 2018 Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i członków Rady Oświaty Polonijnej

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja z udziałem szefowa MEN

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

17 września 2018 Sukces młodych informatyków

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.