Biuletyn informacyjny nr 347 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-09-2018 r.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez
Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie poprawiające się wskaźniki ekonomiczne kraju oraz najniższe od lat bezrobocie przyczyniają się do odczuwanego przez rynek deficytu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Zgodnie z projektem, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu.

Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz tych zawodów będzie ustalany przez ministra edukacji narodowej w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w obwieszczeniu.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami i uczniowie technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. Uczestnictwo w stażach umożliwi uczniowi naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie zakładu pracy oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami. Pracodawca natomiast będzie mógł poznać i odpowiednio przygotować potencjalnego pracownika. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu.

Aby uczeń osiągnął sukces, niezbędny jest dobrze przygotowany nauczyciel zawodu, doskonalący systematycznie swój warsztat pracy podczas organizowanych przez dyrektora szkoły, obowiązkowych staży branżowych. W efekcie szkoleń branżowych nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Szkoły uzyskają możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych (kursów umiejętności zawodowych).

Zgodnie z projektem, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej.

To nie wszystkie z wprowadzonych zmian – o wszystkich będziemy informować na bieżąco w kolejnych biuletynach i na portalu nadzór-pedagogiczny.pl.

 

Z poważaniem, 

Redkacja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

outlooktex

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy
 

Pobierz dokument

Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
 

Pobierz dokument

Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy, dla której priorytetem jej współpraca ze środowiskiem lokalnym
 

Pobierz dokument

Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel rozpoczyna staż na nauczyciela dyplomowanego po 4 latach. W trakcie tych 4 lat przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym 1 rok. Czy przerwa ma być 5 lat czy nadal 4 mimo urlopu?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jakie przepisy określają, ilu uczestników może przypadać na jednego opiekuna wycieczki szkolnej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w bieżącym roku szkolnym jeśli nie są realizowane zajęcia z doradztwa zawodowego musi być opracowany i zatwierdzony program nauczania doradztwa zawodowego
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel stażysta kończący staż na nauczyciela kontraktowego musi składać teczkę potwierdzającą realizację wykonanych zadań z planu rozwoju zawodowego? koniec stażu odbędzie się w maju 2019r.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

W szkole pracuje ksiądz jako nauczyciel religii. Kto dokonuje oceny pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

18 września 2018 Briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i członków Rady Oświaty Polonijnej

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-09-18

Czytaj więcej...

 

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja z udziałem szefowa MEN

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

17 września 2018 Sukces młodych informatyków

Data: 2018-09-17

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.