Biuletyn informacyjny nr 342 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

31-08-2018 r.

Nowy rok szkolny 2018/2019 i planowanie nadzoru

Od poniedziałku rozpoczyna się nowy rok szkolny. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019.

W liście minister edukacji zwróciła szczególną uwagę m.in. na nowy system oceniania pracy nauczycieli, plan podwyżek wynagrodzeń, dodatek za wyróżniającą pracę, a także zmiany związane z przepisami dotyczącymi ochroną danych osobowych oraz rekrutacją na rok szkolny 2019/2020.

Z ważnych informacji dotyczących nowego roku szkolnego, ferie zimowe 2018 odbędą się w czterech turach - ich termin uzależniony jest od województwa: 14 – 27 stycznia 2019 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 21 stycznia – 3 lutego 2019 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie. 28 stycznia – 10 lutego 2019 r. - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. 11 – 24 lutego 2019 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. 

Jak każdego roku we wrześniu dyrektorzy przystępują do finalizowania planowania nadzoru, gdyż do dnia 15 września, zgodnie z prawem, są zobowiązani do przedstawienia radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny. Nie ma jednego uniwersalnego planu nadzoru, tak jak nie ma jednego uniwersalnego programu nauczania. Szkoła i jej dyrektor mają w tym względzie określoną autonomię. Przy podejmowaniu działań muszą się jednak kierować ramami wyznaczonymi przez prawo. Z tych też względów wszelkie działania prowadzone w szkołach i placówkach publicznych muszą być zawsze oparte na bazie jednoznacznych regulacji prawnych.

Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje plan nadzoru pedagogicznego. Typowa ramowa struktura planu nadzoru pedagogicznego opracowanego w oparciu o wskazania wynikające z aktualnego rozporządzenia MEN wygląda następująco:

  1. Główne zadania do wykonania wynikające z wniosków z podsumowania pracy w roku ubiegłym.
  2. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.
  3. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
  4. Zakres wspomagania nauczycieli szkoły w realizacji ich zadań.
  5. Zakres monitorowania pracy szkoły.
  6. Plan obserwacji pracy nauczycieli.

Jest to tylko struktura ramowa uzupełniona o wnioski z nadzoru sprawowanego w poprzednim roku, ale ten element nie jest konieczny, ponieważ stanowi on podstawowy składnik informacji dyrektora ze sprawowanego nadzoru w roku poprzednim. Informacja taka jest przecież przekazywana radzie pedagogicznej po zakończeniu zajęć szkolnych w ramach podsumowania pracy placówki w danym roku szkolnym.Do 15 września każdego roku dyrektor zapoznaje z planem nadzoru radę pedagogiczną.

Z poważaniem,

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy obowiązkowe są plany zespołów przedmiotowych i czy nadal obowiązują?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielowi świetlicy, ktory posiada kwalifikacje z edukacji początkowej dyrektor wydzieli w kl. I i III wychowanie fizyczne w wymiarze 3 godzin w każdej klasie. Wizytator zakwestionował kwalifikacje tego nauczyciela do nauczania w-f. Czy miał rację? Zaznaczam, że nauczyciel edukacji początkowej na studiach realizował metodykę wychowania fizycznego.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielowi świetlicy, ktory posiada kwalifikacje z edukacji początkowej dyrektor wydzieli w kl. I i III wychowanie fizyczne w wymiarze 3 godzin w każdej klasie. Wizytator zakwestionował kwalifikacje tego nauczyciela do nauczania w-f. Czy miał rację? Zaznaczam, że nauczyciel edukacji początkowej na studiach realizował metodykę wychowania fizycznego.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy przewodniczący Rady Rodziców (w szkole nie ma Rady Szkoły) może podpisać umowę z firmą ubezpieczającą uczniów czy taką umowę musi podpisać dyrektor? Zaznaczam, że to Rada Rodziców wybiera ubezpieczyciela.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Kto powinien najpierw wystąpić z wnioskiem o przeniesienie nauczyciela z urzędu. Czy najpierw występuje z wnioskiem dyrektor szkoły do której ma być przeniesiony do dyrektora szkoły w której jest zatrudniony czy dyrektor w której nauczyciel jest zatrudniony do dyrektora szkoły do której ma być przeniesiony?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

21 sierpnia 2018 Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

Data: 2018-08-21

Czytaj więcej...

 

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

 

Rozstrzygnięcie konkursu MEN w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.