Biuletyn informacyjny nr 341 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

24-08-2018 r.

Harmonogram egzaminów 2019

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 15 kwietnia do 17 kwietnia. Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowany został w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku. Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek 6 maja 2019 roku.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin maturalny w nadchodzącym roku  rozpocznie się po długim weekendzie majowym. 6 maja abiturienci przystąpią do zmagań z językiem polskim, następnie czeka ich egzamin z matematyki - podstawa 7 maja, rozszerzenie 9 maja. Egzaminy ustne z języków polskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz języków mniejszości narodowych potrwają od 9 do 22 maja. Od 6 do 25 maja maturzyści przystąpią ustnych z nowożytnych języków obcych.

Z poważaniem,

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jaką liczbę godzin organ prowadzący szkołę powinien przeznaczyć na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel kontraktowy pracujący w przedszkolu niepublicznym będący również dyrektorem tego przedszkola (organem prowadzącym przedszkole jest stowarzyszenie) może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego? Dodam, że w tej placówce nie ma osoby wyższej stażem. Jak miałby wyglądać taki staż?Kto mógłby być opiekunem takiego stażu? Czy nauczyciel lub dyrektor z innej placówki?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Prawidłowe rozliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Nauczycielka w roku 2017 - przebywała na L- 4 w trakcie ferii zimowych a w czasie ferii letnich na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który trwał do 23 maja 2018 r. Czy to oznacza że za rok 2017 przysługuje jej 8 tygodni i za 2018 r. 8 tygodni urlopu uzupełniającego?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W jaki sposób należy liczyć dodatek stażowy nauczycielowi przeniesionemu z wygaszanego gimnazjum do innej szkoły w przypadku nawiązania z nim umowy o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy w tym samym gimnazjum?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel gimnazjum przeniesiony do szkoły podstawowej na podst. art.18KN może żądać wydania świadectwa pracy za okres pracy w gimnazjum i na jakiej podstawie?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź briefingu prasowego MEN i UODO

Data: 2018-08-22

Czytaj więcej...

 

21 sierpnia 2018 Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

Data: 2018-08-21

Czytaj więcej...

 

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

 

Rozstrzygnięcie konkursu MEN w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

Data: 2018-08-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.