Biuletyn informacyjny nr 339 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-07-2018 r.

Program Dostępność Plus

Nowy program, który kosztować będzie 23 mld zł ma przede wszystkim przyczynić się do usuwania barier infrastrukturalnych i prawnych utrudniających życie np. seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Do jego realizacji wykorzystywane będą zarówno środki pochodzące z UE w ramach polityki spójności, jak również z Funduszy Norweskich, budżetu państwa, budżetów samorządów oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym w szczególności osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności, a także percepcji. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Cele szczegółowe programu zostały zdefiniowane wokół trzech filarów dotyczących stworzenia ram prawnych i instytucjonalnych dla wdrażania dostępności; poprawy dostępności fizycznej, cyfrowej i usług oraz wykorzystania dostępności produktów, a także usług do zwiększania przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, w tym na rynkach międzynarodowych.

Planowane są m.in. działania, które obejmą poprawę dostępności miejsc użyteczności publicznej dla wszystkich obywateli (np. przejść, parków, domów kultury, szkół, bibliotek i kościołów) oraz usług o charakterze powszechnym (np. bankowych, pocztowych, transportowych, audiowizualnych). Zakłada się uwzględnienie dostępności w organizacji instytucji i podmiotów publicznych potrzeb klientów z różnymi ograniczeniami mobilności oraz przestrzeni.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, program Dostępność Plus:

  • to pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce,
  • nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje,
  • powstał przy znaczącym współudziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Kilka przykładowych efektów programu:

  • powstaną miejsca i budynki użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych (parki, domy kultury, szkoły, biblioteki),
  • 20 proc. mieszkań budowanych w ramach programu „Mieszkanie plus” zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
  • wprowadzony zostanie program tanich oraz częściowo umarzalnych pożyczek dla samorządów i spółdzielni mieszkaniowych na likwidację już istniejących barier w budynkach (m.in. montaż wind, wideofonów, podjazdów czy specjalnych czujników),
  • nowo zakupione autobusy i tramwaje będą także spełniały kryteria dostępności (m.in. informacja głosowa, oznaczenia tyflograficzne, kontrastowa kolorystyka, rampy i platformy),
  • wszystkie publiczne serwisy internetowe będą spełniać wymogi dostępności (dostępność m.in. dla osób głuchych lub niewidomych i niedowidzących),
  • zasoby i usługi administracji publicznej dostępne dla wszystkich – m.in. numer alarmowy 112, który trzeba dostosować dla osób z problemami mowy i słuchu.

Z poważaniem, 

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - upośledzenie lekkie - technikum
 

Pobierz dokument

Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego
 

Pobierz dokument

Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji
 

Pobierz dokument

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

RODO - nakłada na przedszkole niepubliczne nowe obowiązki. Jak w świetle aktualnych przepisów powinna wyglądać zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych jego i dziecka? Jak należy przygotować zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych pracownika placówki?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Bardzo proszę o informację, czy jestem zobowiązana do przyjęcia do mojej szkoły ucznia, który nie otrzymał promocji do klasy trzeciej gimnazjum,a uczęszczał do innej placówki (szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi). Moja placówka jest szkołą obwodową ucznia. Czy uczeń może pozostać w dotychczasowej szkole w klasie 8? Bardzo proszę o podstawę prawną.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację w jaki sposób szkoła może ubiegać się, do kogo się zgłosić w celu wyrabiania dla uczniów e-legitymacji?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Księga arkuszy ocen. I. Od 1 września 2017 roku uczniowie opuścili szkołę podstawową. Gdzie w świetle przepisów umieścić ich arkusze ocen? II. Jak postąpić z arkuszami ocen uczniów z roku szkolnego 2013-2014? Czy według roku urodzenia ucznia czy ukończenia szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość uznania przez dyrektora szkoły kwalifikacji nauczyciela z dyplomem magistra chemii (specjalność nauczycielska) do nauczania biologii, jeśli w programie studiów przedmioty "biologiczne" były zawarte (indeks). Pytanie dotyczy szkoły podstawowej.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.