Biuletyn informacyjny nr 337 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-07-2018 r.

Ogłoszenie wstępnych wyników egzaminu maturalnego

Znane są już wstępne wyniki egzaminu dojrzałości 2018 r. Podsumowując egzamin maturalny, wiceminister edukacji Maciej Kopeć wskazał – Te wyniki nie odbiegają od lat poprzednich. Mamy pewną stałą, jeśli chodzi o wyniki egzaminu na poziomie podstawowym. Odsetek sukcesów i średnie są porównywalne. Inaczej wygląda to, jeśli patrzymy na poziom rozszerzony egzaminu maturalnego, tu są różne wahania, fluktuacje w wyborze przedmiotu. Najczęściej wybierane są tu przedmioty, których uczeń uczy się obowiązkowo. Wynik tu był bardziej zróżnicowany. Na pewno widać pewien postęp, zwłaszcza w technikum.

Szczegółowe raporty będą analizowali dyrektorzy, nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów w danej szkole – dodał.

Sesję majową egzaminu maturalnego zdało 79,7 proc. tegorocznych absolwentów liceum i technikum. Prawo do egzaminu poprawkowego ma 14,8 proc. maturzystów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego. 5,5 proc. absolwentów nie zdało matury, w tym: 3,8 proc. 2 egzaminów, 1,3 proc. 3 egzaminów, 0,3 proc. 4 egzaminów, 0,1 proc. 5 egzaminów.

Odsetek zdanych egzaminów był różny dla absolwentów liceum i technikum. Maturę zdało 85,3 proc. absolwentów liceum, a 10,6 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu. Egzaminu maturalnego nie zdało 4,1 proc. absolwentów tego typu szkoły.

W technikum maturę zdało 69,6 proc. absolwentów, a 22,3 proc. ma prawo do poprawki. Egzaminu nie zdało 8,1 proc. absolwentów technikum.

Najwięcej maturzystów zdało egzamin w województwie małopolskim (83 proc.), a najmniej w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim (77 proc.).

Ogółem 97 proc. absolwentów zdało egzamin maturalny z języka polskiego, a 83 proc. z matematyki. Najchętniej wybieranym językiem obcym nowożytnym był język angielski, który łącznie zdało 96 proc. absolwentów. Odsetek zdanych egzaminów maturalnych z pozostałych języków obcych nowożytnych wynosi: język francuski – 98 proc., język hiszpański – 96 proc., język niemiecki – 94 proc., język rosyjski – 93 proc. i język włoski – 99 proc.

Terminy egzaminów poprawkowych są zaplanowane na: 21-22 sierpnia br. – część ustna i 21 sierpnia br.– część pisemna.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

 

Z poważaniem

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego
 

Pobierz dokument

Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji
 

Pobierz dokument

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy wicedyrektor Szkoły Podstawowej może być jednocześnie prezesem fundacji ?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy wicedyrektor Szkoły Podstawowej może być jednocześnie prezesem fundacji ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy po zakończeniu rekrutacji w szkole podstawowej można wpisać ucznia (przychodzącego z likwidowanej szkoły) do Księgi Ucznia z datą wakacyjną, np. czerwcową, czy lipcową. A jeżeli nie, to czy jest on uczniem naszej szkoły w tym okresie wakacyjnym tylko na podstawie karty zapisu?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w szkole ponadpodstawowej mogę zatrudnić cudzoziemca na stanowisku nauczyciela native spikera pochodzącego z UE. Studia ukończył w kraju UE, w którym pracował jako nauczyciel. Obecnie mieszka w Polsce. Czy takiego nauczyciela mogę zatrudnić z KN ?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Od 1 września w szkole prywatnej nauczyciele będą zatrudniani na umowę o pracę. Które przepisy z Karty Nauczyciela będą miały zastosowanie w stosunku do tych nauczycieli?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.