Biuletyn informacyjny nr 336 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-07-2018 r.

Rozporządzenie dotyczące oceniania pracy nauczyciela od 1.09.2018 r..  

Od 1 września 2018 r. wchodzą nowe wytyczne dotyczące oceny pracy nauczyciela. Rozporządzenie w stosunku do dotychczasowego przepisu zawiera szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela - dyrektor szkoły określi regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Ponadto określa, że szczegółowe kryteria oceny pracy są przypisane nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, i tak w przypadku oceny pracy nauczyciela stażysty - obejmują 9 kryteriów (8 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej), a przy ocenie dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, nauczyciela kontraktowego - obejmują 9 kryteriów przypisanych nauczycielowi stażyście (8 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej) i dodatkowo 5, a przy ocenie dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, nauczyciela mianowanego - obejmują 9 kryteriów przypisanych nauczycielowi stażyście (8 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli) oraz 5 przypisanych nauczycielowi kontraktowemu i dodatkowo 5 (4 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli), a przy ocenie dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, nauczyciela dyplomowanego - obejmują 9 kryteriów przypisanych nauczycielowi stażyście (8 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli), 5 przypisanych nauczycielowi kontraktowemu oraz 5 przypisanych nauczycielowi mianowanemu (4 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli) i dodatkowo 4 przypisane wyłącznie nauczycielowi dyplomowanemu.  

Rozporządzenie zawiera szczegółowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej sześciu miesięcy - organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły ustali regulamin określający wskaźniki oceny pracy odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkołach, w których dany organ sprawuje nadzór.

Więcej ustaleń zawartych w rozporządzeniu mogą Państwo odnaleźć w komentarzu opublikowanym na głównej stronie naszego portalu, zachęcamy do lektury.

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-peagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego
 

Pobierz dokument

Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych
 

Pobierz dokument

Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji
 

Pobierz dokument

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytanie dotyczy zaświadczenia (załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 w sprawie awansu zawodowego) oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (załącznik nr 3). Czy podstawa prawna w tych dwóch dokumentach to: Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. NR 97, Poz. 674, z póź. zm.)? Czy zmienił się Dz.U. itd? Czy napisać tak jak we wzorze?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. - ile dni urlopu wypoczynkowego należy się po powrocie wg nowych przepisów?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o napisanie aktualnej podstawy prawnej, którą należy uwzględnić we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.Czy to będzie (Dz.U.z 2017 r. poz.1189) Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.U.z 2013 r. poz.393)?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Ile dni urlopu należy się pracownikowi zatrudnionemu na cały etat na czas nieokreślony w stołówce szkolnej jako instruktor- kucharz mając cały czas praktykantów?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy muszę zatrudnić nauczyciela na czas niekreślony. To będzie 3 umowa (poprzednie na czas nieokreślony) dla nauczyciela wspomagającego. W tym roku kończy się tym dzieciom orzeczenie i nie będę miała w nowym roku nowych. Czy w związku z tym mogę, pomimo, że to już 3 umowa, zatrudnić nauczycielkę tylko na rok?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.