Biuletyn informacyjny nr 335 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

29-06-2018 r.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe w konsulatcjach

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawiera również propozycje rozwiązań z innych obszarów oświaty odnoszących się np. do warunków organizacji opieki stomatologicznej, stołówek w szkole, zmian w przepisach dotyczących wychowania przedszkolnego, dopuszczania podręczników, a także kształcenia artystycznego czy Systemu Informacji Oświatowej.

W zakresie projektowanych zmian zostały zweryfikowane dotychczasowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego pod kątem udziału w procesie kształcenia wszystkich interesariuszy, w tym: szkół, ich organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów.

Szczegółowej analizie zostały poddane możliwości wzmocnienia wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, np. na tworzenie oferty kształcenia zawodowego, uruchamianie kształcenia w zawodach, realizację przez uczniów praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego.

W centrum proponowanych od roku szkolnego 2019/2020 zmian jest uczeń – wszystkie działania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinny być skoncentrowane na tym, aby ich absolwenci posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami wydanymi w wyniku złożonych egzaminów. Ponadto absolwent powinien zostać przygotowany do uzyskania niezbędnych dla przyszłego pracodawcy uprawnień lub kwalifikacji rynkowych albo posiąść w trakcie nauki dodatkowe umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy.

Ustawowo zagwarantowano, że system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe oraz sektorowe rady do spraw kompetencji.

Z poważaniem, 

Redakcja seriwsu Nadzór-peagogiczny.pl

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”
 

Pobierz dokument

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli
 

Pobierz dokument

Zgoda pełnoletniego uczestnika zawodów sportowych/rodzica ucznia niepełnoletniego na przetwarzanie danych
 

Pobierz dokument

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO
 

Pobierz dokument

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Księdzu zatrudnionemu na podstawie mianowania biskup cofnął skierowanie do nauczania religii , ponieważ przenosi go do innej parafii czy należy wypłacić mu odprawę zgodnie z art. 28 ust. 2 a Karty Nauczyciela. Proszę o szybką odpowiedź.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor ma prawo żądać pozostawiania kluczy od biurka z pracowni nauczyciela u siebie? (podstawa prawna)
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy istnieje podstawa prawna do sposobu formułowania tematu lekcji przez nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaki dokument, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno otrzymać dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na koniec roku szkolnego? Proszę o podanie przepisu i jego interpretację.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe w przedszkolu niepublicznym? Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych w przedszkolu niepublicznym?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

Data: 2018-06-21

Czytaj więcej...

 

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Data: 2018-06-20

Czytaj więcej...

 

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Data: 2018-06-19

Czytaj więcej...

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

Data: 2018-06-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.