Biuletyn informacyjny nr 333 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-06-2018 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna już w czerwcu w pierwszych szkołach

Już w tym miesiącu pierwsze szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw.

W poniedziałek, 11 czerwca br. operator OSE NASK opublikował listę szkół, które w czerwcu i w lipcu uzyskają możliwość skorzystania z bezpłatnego, szybkiego, szerokopasmowego internetu. W tym roku przyłączone będzie do OSE łącznie 1500 lokalizacji szkół. Ogłoszona lista szkół będzie systematycznie i zgodnie z planem poszerzana na podstawie uzgodnień z operatorami, wyłonionymi w przetargach na podłączenie szkół.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.  

Założono, że wdrożenie OSE pozwoli na:

  1. zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez rozszerzenie go o edukację cyfrową, rozumianą jako włączenie i wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci internet,
  2. wprowadzenie nowych form kształcenia dla przedmiotów obecnie nauczanych oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (m.in. powszechna nauka programowania),
  3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia ich kapitały edukacyjnego,
  4. przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  5. zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-peagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w kontekście RODO
 

Pobierz dokument

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 

Pobierz dokument

Przykładowy roczny plan zadań szkoły w 2018 r. (kontrola zarządcza)
 

Pobierz dokument

Roczny Plan Kontroli Zarządczej na 2018 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy
 

Pobierz dokument

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku nauczyciela podczas pełnienia dyżurów
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Awans na nauczyciela kontraktowego. Czy komisja kwalifikacyjna w celu uzyskania nauczyciela kontraktowego powinna mieć miejsce po 30 czerwca czy po dopełnieniu wszystkich formalności dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne przed 30 czerwca? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy ocena pracy dyrektora, dokonana na podstawie złożonego wniosku w czerwcu 2018 r. do organu prowadzącego, będzie dokonana na podstawie starego rozporządzenia czy już na podstawie nowego obowiązującego od 1 września 2018? A jeśli będzie ta ocena dokonana na podstawie starego rozporządzenia to czy będzie respektowana do konkursu dyrektora w 2019 r. ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw dyplomów i innych druków szkolnych. Poświęciłem dużo czasu aby go dogłębnie zrozumieć. Mam pytanie w dwóch sprawach : 1.Z mojego rozumowania wynika, że wychowanie do życia w rodzinie wpisujemy na świadectwie i w arkuszach ocen klas 4 i 7 w części inne zajęcia-uczestniczył . 2.Czy wpisujemy na świadectwie doradztwo zawodowe. Jeśli tak to gdzie i jak piszemy uczestniczył czy uczęszczał. Moje wątpliwości rodzą się z tego,że w załączniku nr 1 w pkt 9 jest zapis :W części przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania...Moje wątpliwości dotyczą szkoły podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi. Czy kuratoria Oświaty nie mogą szkołom dać wytyczne konkretne, bo spodziewam się że na koniec roku będą cyrki w wielu szkołach z wydawaniem świadectw i zakładaniem arkuszy ocen. Uprzejmie proszę o odpowiedź na moje dwa punkty.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy protokolantem podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego może być osoba, która nie jest w składzie tejże komisji?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor ma prawo zorganizować na stale lekcje inne niż wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki obce w oddziałach innych niż klasowe? Tzn. czy dopuszczalnym jest, aby np. lekcje muzyki, plastyki, zajęć artystycznych lub edukacji dla bezpieczeństwa zostały zorganizowane w oddziałach innych niż klasowych, np. grupa chłopców z dwóch równoległych klas odbywa lekcję muzyki, podczas gry grupa dziewcząt z tych samych obu klas ma w tym czasie lekcję wychowania fizycznego? Czy dyrektor szkoły na lekcjach języka obcego obowiązkowego dla uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych ma obowiązek (czy jedynie prawo) organizacji lekcji z podziałem na grupy wg poziomu zaawansowania, jeżeli liczebność żadnej z klas nie przekracza 24 uczniów?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.