Biuletyn informacyjny nr 332 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

07-06-2018 r.

Nowe rozporządzenie  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.  

18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).  Tylko § 25 wchodzi w życie 1 września 2018 r.

Nowe rozporządzenie jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej zawiera 3 rozdziały i aż 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy) oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) z 144 wzorami dokumentów – w sumie 469 stron.

Rozdział I „Przepisy ogólne” zawiera 2 paragrafy, które przede wszystkim określają zawartość rozporządzenia, czyli warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów, tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Rozdział II „Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” zawiera 24 paragrafy, które przede wszystkim określają świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).

Rozdział III „Przepisy przejściowe i końcowe” zawiera 47 paragrafów, które przede wszystkim normują stosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w okresie istnienia typów szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu).

Załącznik nr 1 zawiera informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, czyli  szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).

Załącznik nr 4 zawiera informacje ogólne dotyczące wydawania legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych, e-legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz e-legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (i tu nowość – legitymacje w wersji elektronicznej.

O pozostałych załącznikach mogą Państwo przeczytać w komentarzu dostępnym na stronie głównej naszego portalu. Zachęcamy do lektury.

 

Z poważaniem,

Redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument

Porozumienie do umowy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w związku wymiaru zatrudnienia
 

Pobierz dokument

Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu zagadnienia: Przedszkole zapewnia dzieciom
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jak powinny wyglądać arkusze ocen dla uczniów oddziałów klas IV w roku szkolnym 2017/2018?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego był zatrudniony od 01.09.2015 do 31.08.2016. W dniu 15.06.2016 złożył sprawozdanie z realizacji planu za II półrocze roku szkolnego. Czy w tej sytuacji należy uznać, że było to sprawozdanie po zakończeniu stażu i należało w terminie 21 dni przekazać nauczycielowi ocenę (cząstkową) dorobku zawodowego (oceny nie dokonano)? Nauczyciel zwrócił się obecnie do nas o tę ocenę. Najprawdopodobniej kontynuował staż w innej placówce. Jak postąpić w takiej sytuacji i co wpisać do zaświadczenia dyrektora w pozycjach: "data złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego", "data dokonania pozytywnej oceny dorobku zawodowego", "data otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego"?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Pracownik ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczął staż 01.09.2017. Obecnie złożył wypowiedzenie i stosunek pracy zostanie zakończony 31.08.2018. Czy w takiej sytuacji należy przyjąć, że staż zakończył się 31.08.2018 czy z końcem zajęć dydaktycznych 22.06.2018?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Moje pierwsze pytanie dotyczy rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. poz. 843 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w którym w par. 17 ust. 8 jest mowa o uczniu, o którym z kolei jest mowa w ustawie o systemie oświaty w art. 16. ust. 8. W nowej ustawie artykuł ten został uchylony więc jakiego ucznia dotyczy zapis z którym przewodniczący komisji ustala liczbę zajęć z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w jednym dniu? Moje drugie pytanie dotyczy ucznia który najprawdopodobniej nie przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych w wyznaczonym przez dyrektora za zgodą rodziców terminie, poprzedzającym roczne zakończenie zajęć. Czy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można mu wyznaczyć nowy dowolny termin do końca sierpnia?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie symboli świadectw dla wszystkich klas szkoły podstawowej oraz symbole arkuszy (szczególnie klasy VII) w roku szkolnym 2017/18 oraz podstawy prawnej.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.