Biuletyn informacyjny nr 329 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

17-05-2018 r.

Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2018 r.

Na 2018 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziewięciu obszarach (o dwa więcej niż w roku ubiegłym).

Pierwszy wymieniony obszar to dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Kolejnym obszarem jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Trzecim obszarem jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (po raz pierwszy wydzielony obszar).

>Kolejne to dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ukonkretniony zapis obszaru). Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe.

Kolejny obszar to dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe w zakresie (po raz pierwszy wydzielony obszar) wydatków związanych z przekształcaniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2018 r., a także wydatków związanych z przekształceniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2017 r.,

Po wszystkie informacje na temat kryteriów podziału 0,4%rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zapraszamy na stronę główną naszego Portalu, gdzie dostępny jest stosowny komentarz, w którym znajdą Państwo wszystkie kryteria.

Z poważaniem,   

redkacja serwisu Nadzór Pedagogiczny.pl 

  

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zgoda nauczyciela na etat łączony
 

Pobierz dokument

Sześciomiesięczna odprawa dla nauczyciela
 

Pobierz dokument

Odprawa emerytalna dla nauczyciela
 

Pobierz dokument

Nagroda jubileuszowa dla pracownika niepedagogicznego przechodzącego na emeryturę
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy dyrektor szkoły podstawowej może od 1 września 2018 r.realizować swoje pensum w wygaszanym gimnazjum, w którym do tej pory był nauczycielem i dyrektorem? (szkoły w ramach jednego organu prowadzącego).
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka zwróciła się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: do wglądu na miejscu w szkole do arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019 oraz kserokopię z załącznikami. Nadmieniam ,że nauczycielka otrzymała informację na temat przydziału czynności dla siebie. Arkusz został przedstawiony na radzie pedagogicznej. Czy powinnam jej udostępnić arkusz i dać kserokopię z załącznikami?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń realizował nauczanie domowe do lutego br. Następnie przeszedł do innej szkoły i nie ma klasyfikacji śródrocznej. Czy uczeń powinien mieć egzaminy klasyfikacyjne po tych kilku miesiącach nauczania domowego w pierwszej szkole? Czy można przyjąć ucznia do nowej szkoły bez tych egzaminów?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Witam, bardzo proszę o dosłanie załączników z zadanych pytań z dni: 10 i 6 kwietnia 2018r. Pilne.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Co z uczniem drugiej klasy gimnazjum, który nie otrzyma promocji w roku szkolnym 2017/2018?Jaka jest podstawa prawna?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

3 maja 2018 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

4 maja 2018 Egzamin maturalny 2018

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

61. rocznica Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Jubileusz 50-lecia Przedszkola w Międzyborzu

Data: 2018-05-16

Czytaj więcej...

 

Wizyta szefowej MEN w Wałbrzychu – otwarcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego

Data: 2018-05-14

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.