Biuletyn informacyjny nr 327 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

02-05-2018 r.

Egzaminy maturalne 2018

Dziś zaczyna się jeden z najważniejszych egzaminów w życiu tysięcy licealistów.

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎ Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Tegoroczny egzamin maturalny będzie odbywać się w następujących terminach:

Sesja główna – od 4 do 25 maja 2018 r.‎

  1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 9 do 22 maja.
  2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 5 do 25 maja.
  3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Sesja dodatkowa – od 4 do 20 czerwca 2018 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 9 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 21 do 22 sierpnia.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 21 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Wszystkim zdającym, ale także ich egzaminatorom zespół redakcyjny życzy powodzenia!

Z poważaniem, 

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu
 

Pobierz dokument

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 

Pobierz dokument

Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – obserwacja oceniająca
 

Pobierz dokument

Pisma do ZZ i OP
 

Pobierz dokument

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Ile godzin powinnam wpisać do Arkusza organizacji szkoły na rok 2018/2019 dzieciom w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń obecnej klasy siódmej zagrożony jest ocenami niedostatecznymi. W klasach IV-VI podchodził już do egzaminu poprawkowego i go zdał. Ile razy taki uczeń może podchodzić do poprawki - czy jest jakiś limit np. raz na etap edukacyjny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest podstawa prawna do zatwierdzenia regulaminu rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole i klasy pierwszej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia ze względu na problemy z kręgosłupem i stawami kolanowymi? Jestem pod stałą opieką ortopedy i endokrynologa. Z kręgosłupem na razie leczę się u lekarza rodzinnego i rehabilitanta. Lekarz rehabilitant sugeruje skorzystanie z sanatorium. Czy wystarczą zaświadczenia o leczeniu od specjalistów i lekarza rodzinnego, które przedłożę u lekarza medycyny pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych. Kto powinien wchodzić w skład komisji rekrutacyjnej (proszę o podstawę prawną).
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Widowisko Dumy i Radości – przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych”

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Data: 2018-04-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.