Biuletyn informacyjny nr 326 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-04-2018 r.

Zmiany rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2018.

21 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Natomiast 29 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Wprowadzone zmiany to między innymi uchylenie uwzględniania w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela dodatku za uciążliwość pracy (z uwagi na uchylenie art. 19 Karty Nauczyciela).

Ponadto przeredagowano i uzupełniono zapis o wynagrodzeniu za dzień urlopu - wynagrodzenie za jeden dzień urlopu. Nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,  Nauczyciela, zatrudnionego w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, któremu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 niniejszego rozporządzenia przez liczbę 21.

Wyjątek stanowi zasada, że tylko w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 Karty Nauczyciela, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się ponadto dodatek za uciążliwość pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 29 marca 2018 r. – ustalono nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w złotych obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 r. przy trzech poziomach wykształcenia (dotąd były 4 poziomy, czwarty dotyczył osób o tzw. „pozostałym wykształceniu”).

Przy pierwszym poziomie wykształcenia (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego zaczynają się od 2417 zł (stażysta) a kończą na 3317 zł (dyplomowany).

Przy drugim poziomie wykształcenia (tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym) nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego zaczynają się od 2127 zł (stażysta) a kończą na 2889 zł (dyplomowany).

Przy trzecim poziomie wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie) nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego zaczynają się od 1877 zł (stażysta) a kończą na 2525 zł (dyplomowany).

Z poważaniem, 

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl 

      

 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu
 

Pobierz dokument

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania
 

Pobierz dokument

Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – obserwacja oceniająca
 

Pobierz dokument

Pisma do ZZ i OP
 

Pobierz dokument

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Ile godzin powinnam wpisać do Arkusza organizacji szkoły na rok 2018/2019 dzieciom w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczeń obecnej klasy siódmej zagrożony jest ocenami niedostatecznymi. W klasach IV-VI podchodził już do egzaminu poprawkowego i go zdał. Ile razy taki uczeń może podchodzić do poprawki - czy jest jakiś limit np. raz na etap edukacyjny?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest podstawa prawna do zatwierdzenia regulaminu rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole i klasy pierwszej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy mogę ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia ze względu na problemy z kręgosłupem i stawami kolanowymi? Jestem pod stałą opieką ortopedy i endokrynologa. Z kręgosłupem na razie leczę się u lekarza rodzinnego i rehabilitanta. Lekarz rehabilitant sugeruje skorzystanie z sanatorium. Czy wystarczą zaświadczenia o leczeniu od specjalistów i lekarza rodzinnego, które przedłożę u lekarza medycyny pracy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych. Kto powinien wchodzić w skład komisji rekrutacyjnej (proszę o podstawę prawną).
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Widowisko Dumy i Radości – przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych”

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Data: 2018-04-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.