Biuletyn informacyjny nr 325 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-04-2018 r.

Egzamin gimnazjalny 2018

Ponad 349 000 uczniów z prawie 7 100 szkół zakończy dziś tegoroczny egzamin gimnazjalny, który przeprowadzany był w terminie od 18 kwietnia.

Pierwszego dnia uczniowie przystąpili do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W drugim dniu, 19 kwietnia, młodzież rozwiązywała zadania z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Z kolei dziś, 20 kwietnia, zmagano się z językiem obcym nowożytnym, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Na tegoroczny egzamin gimnazjalny Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 192 różnego rodzaju arkusze, w tym 102 arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewski oraz 90 arkuszy i 36 płyt z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa gimnazjalistów (87,1 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83,3 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, do którego na poziomie podstawowym przystąpiło 10,4 proc. gimnazjalistów. Na poziomie rozszerzonym było to 2,6 proc.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 15 czerwca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki, jednak zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (22 czerwca br.).

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym są publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu.

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania te nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej. Egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy mogą pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego. Mogą konsultować z nim na bieżąco sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

Wynik egzaminu gimnazjalnego będzie jednym z kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu do przyjęcia do pierwszej klasy 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Z poważaniem,       

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Pisma do ZZ i OP
 

Pobierz dokument

Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli – obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 

Pobierz dokument

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadgimnazjalnej - wychowanie fizyczne
 

Pobierz dokument

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy w dni dyrektorskie "weekend majowy", po deklaracji ze strony rodziców, że nie będzie dzieci do opieki w szkole muszę organizować pracę nauczycieli w szkole? (nauczyciele mają przyjść do szkoły?)
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rada Gminy jak dotąd nie ustaliła pensum logopedy, ile więc mam wpisać w arkuszu organizacyjnym - 18 czy 20?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu niepublicznym integracyjnym w przypadku uczęszczania do grupy integracyjnej dziecka z niepełnosprawnością ruchową konieczne jest zatrudnienie nauczyyciela wspomagającego czy wystarczy pomoc nauczyciela?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy pensum nauczyciela logopedy w szkole ogólnodostępnej od 1 września 2018 roku może wynosić 20 godzin? Skoro MEN podaje, że nie więcej niż 22 godziny. Kto o tym decyduje?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi pensum nauczyciela prowadzącego w przedszkolu ogólnodostępnym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dziecko upośledzonego w stopniu głębokim?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Widowisko Dumy i Radości – przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych”

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Data: 2018-04-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.