Biuletyn informacyjny nr 324 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-04-2018 r.

Zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela od 1.09.2018 r.

29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych, które zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą także awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r. (art. 73).

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staże w zakresie awansu zawodowego nie później niż 1 września 2017 r. mogą je realizować i zakończyć zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Obowiązuje ich ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w wersji przed zmianami na dzień 1.09.2018 r. oraz rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Wyjątek: w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

Nauczyciele, którzy rozpoczną staże w zakresie awansu zawodowego od 1 września 2018 r. będą je realizować zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

O wszystkich zmianach możecie Państwo przeczytać w komentarzu opublikowanym na stronie głównej Portalu.

 Z poważaniem,

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadgimnazjalnej - wychowanie fizyczne
 

Pobierz dokument

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 

Pobierz dokument

Regulamin zielonej szkoły
 

Pobierz dokument

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
 

Pobierz dokument

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy od 1 września 2018 r. nauczyciel, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne nadal będzie mieć pensum 18?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zatrudnić w szkole ogólnodostępnej nauczyciela wspomagającego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim (klasa VI)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Prosze o regulamin wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z podstawą prawną . Jest to ponowienie prośby.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Prosze o regulamin wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z podstawą prawną .
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Widowisko Dumy i Radości – przedłużenie terminu zgłoszeń do 30 kwietnia 2018 r.

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych”

Data: 2018-04-06

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” – 6 kwietnia, Wrocław

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Data: 2018-04-05

Czytaj więcej...

 

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Data: 2018-04-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.