Biuletyn informacyjny nr 323 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-03-2018 r.

Projekt  zmiany rozporządzenia  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.  

29 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Będzie to pierwsza zmiana rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Projektowane zmiany dotyczą między innymi nazwy publicznego przedszkola, a także nazwy publicznej szkoły. Może ona zawierać także dodatkowe określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności lokalnej lub szkolnej, informujące o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki, a wprowadzenie dodatkowego określenia możliwe jest po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedszkole lub szkołę. Doprecyzowano, że dodatkowe określenie w nazwie przedszkola lub szkoły powinno zostać dodane bezpośrednio przed określeniem lub po określeniu: "Przedszkole", "Szkoła Podstawowa", "Liceum Ogólnokształcące", "Technikum", "Branżowa Szkoła I stopnia", "Branżowa Szkoła II stopnia", "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy", "Szkoła Policealna";

Według założeń projektu zmieniają się dotychczasowe uregulowanie dotyczące liczebności uczniów w oddziałach kl. I-III SP. Propozycja określa, że w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor SP, po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25; liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów (do 27), jeżeli w przypadku przyjęcia z urzędu, liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor SP, po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców, podzieli dany oddział,

Według nowych uregulowań nie ma możliwości zatrudnienia asystenta nauczyciela – następuje więc likwidacja stanowiska.

Zmiana rozporządzenia ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Projekt znajduje się na naszym portalu, zachęcamy także do przeczytania całości komentarza na stronie głównej.

 Z poważaniem,

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji
 

Pobierz dokument

Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach
 

Pobierz dokument

Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018
 

Pobierz dokument

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 

Pobierz dokument

Zasady przechowywania ksiąg rachunkowych
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o podanie podstawy prawnej z obowiązującymi przepisami do przeprowadzenia rekrutacji w bursach w roku szkolnym 2018/2019.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka - stażysta w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęła staż, umowa o pracę na rok szkolny. Zakończenie stażu przypada na 31.05.2018 r. W międzyczasie okazało się, że jest w ciąży - termin porodu na dzień 13.05.2018 r. Czy w związku z przejściem na urlop macierzyński od dnia porodu staż ulega przedłożeniu? (mimo że nie będzie ponad 30 dni); Czy może przystąpić, podczas przebywania na urlopie macierzyńskim, który wg wstępnych deklaracji ma trwać do ok. 23 września 2018 r., do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego? I czy ewentualnie dyrektor szkoły musi podpisać kolejną umowę z nauczycielem, aby umożliwić przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie późniejszym?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Moje pytanie dotyczy ucznia, któremu został wyznaczony termin egzaminu klasyfikacyjnego, a na który uczeń się nie zgłosił. Uczeń przyniósł do szkoły podanie o wyznaczenie nowego terminu gdyż z powodów rodzinnych (mama w szpitalu) nie mógł przyjść na egzamin. Nauczyciel odmawia wyznaczenia nowego terminu oraz twierdzi, iż nie przeprowadzi egzaminu dopóki dopóty nie otrzyma stosownego zaświadczenia potwierdzającego, iż uczeń faktycznie nie mógł uczestniczyć w egzaminie.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest aktualna podstawa prawna dotycząca Regulaminu kontroli wewnętrznej w przedszkolu?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy przy wyliczaniu dochodów na członka rodziny do ZFŚS oprócz dochodów z pracy zawodowej należy wliczać przyznane alimenty na dzieci oraz posiadane grunty rolne. Jak prawidłowo wyliczyć dochód?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

Data: 2018-03-13

Czytaj więcej...

 

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-03-12

Czytaj więcej...

 

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

Data: 2018-03-12

Czytaj więcej...

 

„Rok dla Niepodległej” – działania edukacyjne MEN związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Data: 2018-03-09

Czytaj więcej...

 

Dzień przedsiębiorczości – gala finałowa konkursu z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-03-09

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.