Biuletyn informacyjny nr 321 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-03-2018 r.

Projekt  nowego rozporządzenia  w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

11 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

Projekt rozporządzenia dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.

Projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczasowego przepisu: definiuje organizowanie krajoznawstwa i turystyki jako organizowanych w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć prowadzonych w przedszkolu lub w placówce, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej; zmienia formy krajoznawstwa i turystyki na (usuwa „imprezy”) wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w szczególności jako obozów wędrownych i biwaków.

Ponadto projekt rozporządzenia określa, że korzystanie podczas wycieczek z tras turystycznych i szlaków turystycznych odbywa się na zasadach określonych przez organ zarządzający terenem oraz ustala, że dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki tylko spośród pracowników pedagogicznych szkoły i dookreśla, że kierownik wycieczki dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Zmiana rozporządzenia ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Treść projektu rozporządzenia oraz pełen komentarz dostępne są na stronie głównej naszego portalu. Zachęcamy do lektury!

Z poważaniem,  

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin pracy szkoły podstawowej (stan prawny luty 2018 r.)
 

Pobierz dokument

Regulamin organizacyjny – gimnazjum dla dorosłych kształcące w formie zaocznej
 

Pobierz dokument

Regulamin organizacyjny – gimnazjum dla dorosłych kształcące w formie zaocznej
 

Pobierz dokument

Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Ile dni ma dyrektor szkoły na reakcję, na pismo, w którym nauczyciel zgłasza sprzeciw dotyczący nałożenia kary porządkowej upomnienia z art. 108 KP i art. 75 KN?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielowi, który rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły przydzielił opiekuna. Współpraca nauczyciela stażysty z opiekunem nie przebiegała pomyślnie, dlatego ten zwrócił się o zmianę opiekuna stażu, uzasadniając swoją prośbę. Nadmieniam, iż współpraca ta, a właściwie jej brak, trwała tylko jedno półrocze. Czy dyrektor szkoły może zarządać od opiekuna stażu projektu oceny nauczyciela w trakcie stażu? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna cząstkowej oceny w tym przypadku?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły może nałożyć karę porządkową upomnienia nauczycielowi, który złożył wcześniej wyjaśnienia? Czy kara może być nałożona podczas przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim i przesłana pocztą?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie zmiany należy wprowadzić w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły w związku z nowym rozporządzeniem MEN z 2.01.2018 r?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jeżeli nauczycielka chce skorzystać z prawa do przerwy na karmienie dziecka to jak to prawo należy interpretować. Jeżeli nauczycielka przedszkola pracuje w poniedziałek od 7.00 do 16.00 to 1 godzina przerwy, we wtorek od 7.00 do 12 to jedna godzina przerwy, we środę od 12.30 do 15.30 pracuje 3 godziny więc przerwa nie przysługuje, w czwartek pracuje od 7.00 do 11.00 więc przerwa też się nie należy i w piątek od 12.00 do 15.30 więc też bez przerwy. Nie wiem czy dobrze interpretuję art. 69 ust.2 w zw.z art.3 pkt 1 KN. Mam również wątpliwości jak ująć czas pracy nauczyciela bo jeśli jako 40 godzin tygodniowo w tym czas poświęcony na przygotowanie do pracy również w domu to czy każdego dnia powinna być przerwa również w te dni kiedy nauczycielka realizuje 4 i mniej godzin dydaktycznych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2018-02-22

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data: 2018-02-21

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data: 2018-02-21

Czytaj więcej...

 

Zmiany w szkolnictwie branżowym – konferencja w Szczecinie z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-02-20

Czytaj więcej...

 

Szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu województwa podlaskiego w ramach projektu ROPS w Białymstoku

Data: 2018-02-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.