Biuletyn informacyjny nr 320 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

28-02-2018 r.

Nauczyciel religii wychowawcą klasy

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych przewiduje przyznanie możliwości pełnienia funkcji wychowawcy klasy nauczycielom religii.

Katecheci to jedyni nauczyciele, którzy nie mogli do tej pory pełnić roli wychowawcy klasy – rozporządzenie w sprawie organizowania nauki religii wyklucza taką możliwość. Wynika to z faktu, że w momencie wprowadzania nauki religii do szkół w 1992 r. stanowisko nauczycieli tego przedmiotu obejmowali głównie księża i siostry zakonne. Z upływem czasu sytuacja uległa zmianie i obecnie często są to osoby świeckie, które niejednokrotnie  jednocześnie uczą też innych przedmiotów. Nauczanie religii wykluczało ich jednak z możliwości obejmowania wychowawstwa. W związku ze zmianą sytuacji na przestrzeni lat, Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło znowelizować przepisy i umożliwić sprawowanie funkcji wychowawcy klasy także nauczycielom religii, poprzez usunięcie powyższego ograniczenia z rozporządzenia.

Zmiana rozporządzenia ma również doprecyzować, iż ocena z religii (etyki) jest wystawiana zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, czyli według zasad określonych w statucie szkoly. System ten jest bowiem spójny i obowiązuje wszystkich uczniów w danej szkole, a zatem jest to lepsze rozwiązanie niż ustalanie oceny według skali ocen przyjętej w danej klasie, jak to ma miejsce obecnie.

Zmiany w zasadach organizowania religii mają obowiązywać od roku szkolnego 2018/2019, w związku z tym po wejściu w życie rozporządzenia trzeba będzie zaktualizować statuty.

O wszystkich zmianach informujemy na bieżąco w komunikatach na naszym portalu, zachęcamy do ich śledzenia.

Z poważaniem,  

redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

     

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole
 

Pobierz dokument

Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji sekretariatu szkoły
 

Pobierz dokument

Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów
 

Pobierz dokument

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 

Pobierz dokument

Przykładowe przemówienie dyrektora szkoły w związku z promocją książki
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Na jakiej podstawie prawnej art 6a KN tj. Dz.U. z 2016., poz.1379 czy na Dz.U. z 2017., poz.1189 mam się oprzeć składając wniosek o ocenę pracy do organu nadzorującego szkołę.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Moje pytanie dotyczy organizacji związkowej działającej w szkole. Czy organizacja związkowa, która liczy mniej niż dziesięciu członków, ma prawo opiniować np. sprawozdania dyrektora czy inną dokumentację związaną z prowadzeniem szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy rada pedagogiczna powinna zaopiniować arkusz organizacyjny szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaką formę zastosować, nagana czy upomnienie, dla nauczyciela za niedopilnowanie i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo w przedszkolu?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu nauczyciel języka angielskiego powinni zgłosić program nauczania języka angielskiego a dyrektor dopuścić program do użytku w przedszkolu? Jeżeli tak to czy jest na to podstawa prawna?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2018-02-22

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w lekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data: 2018-02-21

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Data: 2018-02-21

Czytaj więcej...

 

Zmiany w szkolnictwie branżowym – konferencja w Szczecinie z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-02-20

Czytaj więcej...

 

Szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu województwa podlaskiego w ramach projektu ROPS w Białymstoku

Data: 2018-02-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.