Biuletyn informacyjny nr 317 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-02-2018 r.

Nowa podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 5-letniego technikum; 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.

Pierwsze prace dotyczące propozycji zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozpoczęły się już w marcu 2016 r.

W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii, geografii, biologii, chemii i fizyki realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze  4 godzin tygodniowo.

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Dodatkowo zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza o społeczeństwie do 8 godzin tygodniowo.

Geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka).

Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin ośmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcącego i technikum.

Po więcej informacji zapraszamy na nasz portal, gdzie na bieżąco dostępne są wszystkie komunikaty Ministerstwa Edukacji.

    

Z poważaniem, 

   redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl 

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

IPET dla dziecka z niedosłuchem
 

Pobierz dokument

IPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 

Pobierz dokument

Przykładowy statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 

Pobierz dokument

Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 

Pobierz dokument

Wzór zarządzenia w sprawie określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Aktualnie zatrudniony jestem na stanowisku dyrektora niepublicznego przedszkola, którego organem prowadzącym jest żona. Jest to moje jedyne ztrudnienie. Opłacam pełny ZUS. Ze względu na stan zdrowia rozważam przejście na rentę, czy wówczas moje wynagrodzenie bedzie ograniczone wysokosciowo?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Jestem zmuszona do zwolnienia pracownika obsługi z przyczyn ekonomicznych (redukcja etatów).Pracownik ma 59 lat i 40 lat pracy. Czy będzie mu przysługiwało świadczenie przedemerytalne niezależnie od wieku po wcześniejszym zarejestrowaniu się jako bezrobotny w urzędzie pracy i czy ten okres pobierania zasiłku będzie Mu się wliczał do stażu pracy.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy zapis w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych głoszący, iż: "Świadczenia pieniężne z okazji świąt przysługują pracownikom szkoły, dla których jest ona głównym miejscem zatrudnienia (powyżej 1/2 etatu)" jest zgodny z prawem?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy zatrudniania w przedszkolu nauczyciela wspomagającego. Czy można go zatrudnić? Na jakiej podstawie? Jeśli tak, to jakie powinny być zapisy w statucie odnośnie jego zadań.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w 2018 r. nauczyciel może wykorzystać wolne z art 188 KP w godzinach?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 – inauguracja obchodów z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2018-02-06

Czytaj więcej...

 

KGHM wesprze szkolnictwo branżowe – podpisanie listów intencyjnych z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-02-05

Czytaj więcej...

 

Dyskusja z samorządowcami o edukacji – wizyta szefowej MEN w Gdańsku

Data: 2018-02-03

Czytaj więcej...

 

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”

Data: 2018-02-02

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem wiceminister Marzenny Drab

Data: 2018-02-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.