Biuletyn informacyjny nr 316 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-02-2018 r.

Projekt  nowego rozporządzenia  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.  

19 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, opartego na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203). Zastąpi ono niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).  Projekt nowego rozporządzenia jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej rozporządzenia zawiera aż 75 artykułów (w dotychczasowym były 32 artykuły).

Projekt określa świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu) oraz w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu). Projekt zawiera aż 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki).

Bardzo ważny załącznik nr 1 pt. „Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych” zawiera 30 ustępów (w dotychczasowym było 27 ustępów). Dołączono kolejny załącznik tzw. informacyjny – nr 4 z informacjami ogólnymi dotyczącymi wydawania legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej i elektronicznej oraz wzory tych legitymacji – rewolucyjna nowość – legitymacje w wersji elektronicznej.

Projekt nowego rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli jeszcze w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej na temat nowego projektu możecie Państwo przeczytać w komentarzu opublikowanym na stronie głównej naszego portalu, gdzie także dostępne jest jego pełne brzmienie

Z poważaniem, 

   redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 

Pobierz dokument

Przykładowe procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych dyrektora szkoły lub placówki
 

Pobierz dokument

Wzór notatki z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia
 

Pobierz dokument

Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia
 

Pobierz dokument

Wniosek – awans na mianowanie
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy zatrudniając nauczyciela na umowę zlecenie w przedszkolu niepublicznym (chodzi o nauczanie języka angielskiego) powinnam wymagać od niego oświadczenia o niekaralności i informacji z Krajowego Rejestru Karnego? Czy to dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych na stałe?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 20 grudnia 2017 do 20 grudnia 2018. Czy zgodnie ze obowiązującymi od 1 stycznia 2018r. zmianami KN art 66a.1. będzie mu przysługiwać urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni? Czy nauczyciel może zrezygnować z urlopu uzupełniającego i otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy Rada Pedagogiczna opiniuje projekt arkusza organizacyjnego, w którym są przydzielone zajęcia nauczycielom?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielka legitymująca się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zatrudniona w szkole na zastępstwo na jeden rok szkolny może odbyć staż na nauczyciela dyplomowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia powinien mieć opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z udziałem szefowej MEN

Data: 2018-01-31

Czytaj więcej...

 

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia podpisana

Data: 2018-01-30

Czytaj więcej...

 

„O Naszą Niepodległą!” – ogólnopolski konkurs IPN dla szkół

Data: 2018-01-30

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Data: 2018-01-27

Czytaj więcej...

 

W poniedziałek rozpocznie się trzecia tura ferii zimowych

Data: 2018-01-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.