Biuletyn informacyjny nr 315 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

26-01-2018 r.

Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe trwają od niemal tygodnia dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po weekendzie do szkół wrócą już uczniowie z 7458 szkół z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, natomiast wypoczynek rozpoczną województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało prawie 4,5 mln uczniów (4.493.716) z 28 053 szkół.

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”, publikacją przygotowaną przez MEN, w której zamieszczone zostały najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo Grupa Specjalna Płetwonurków RP przygotowała film o bezpiecznym przebywaniu i uprawianiu sportów na zamarzniętych akwenach. Film instruktażowy powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia.

>Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Ferie zimowe to zdecydowanie czas, w którym łatwo o wystąpienie pewnych sytuacji kryzysowych. O tym, jak należy postępować w momencie ich pojawienia się mogą dowiedzieć się Państwo z nowego szkolenia dostępnego dla użytkowników PREMIUM.

 

Z poważaniem, 

   redakcja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia
 

Pobierz dokument

Wniosek – awans na mianowanie
 

Pobierz dokument

Regulamin Pracy Przedszkola
 

Pobierz dokument

Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez gminę
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o precyzyjną informację, na jakie wsparcie może liczyć przedszkole niepubliczne ze strony publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy poradnia publiczna na wniosek dyrektora przedszkola niepublicznego jest zobligowana np. do przeprowadzenia badań przesiewowych logopedycznych i psychologicznych? Albo do objęcia wsparciem czy przeprowadzenia diagnozy dziecka, którego rodzice nie widzą potrzeby zgłoszenia się do poradni i nie chcą tego zrobić?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w rozumieniu rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia logopedyczne przydzielone w ramach rewalidacji (1 godz. tyg ) dzieciom z orzeczeniami należy traktować jako zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pyta o to arkusz MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jedna z lekcji prowadzona przez nauczyciela została nagrana. Nagrania dokonał rodzic wkładając dyktafon do plecaka dziecka. Z nagrania wynika, że nauczyciel dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela. Rodzice ucznia złożyli skargę na nauczyciela do rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skierował wniosek do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Oskarżony nauczyciel w środowisku szkolnym przedstawia swoją, niezgodną z rzeczywistością, wersję prowadzenia lekcji. Dezinformacja prowadzona przez nauczyciela spowodowała, że życzliwa atmosfera i dobre relacje, które zawsze były między nauczycielami oraz rodzicami i nauczycielami, popsuły się. Rada rodziców zwróciła się do dyrektora szkoły z wnioskiem o udostępnienie nagrania radzie pedagogicznej. Wniosek uzasadniają tym, iż zapoznanie się z nagraniem pomoże nauczycielom obiektywnie ocenić zaistniałą sytuację, a w przyszłości uniknąć podobnych, niewłaściwych zachowań. Wniosek podpisali członkowie rady rodziców oraz większość rodziców uczniów klasy, do której uczęszcza pokrzywdzony uczeń. Czy dyrektor szkoły może odtworzyć nagraną lekcję radzie pedagogicznej? Czy na odtworzenie nagrania zgodę wyrazić musi nauczyciel, którego lekcja została nagrana?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zwróciło się o udzielenie informacji dotyczącej nauki i ukończenia szkoły przez naszego absolwenta z roku 89. Proszą o informacje oraz kserokopie dokumentacji w tej sprawie. Jako podstawę wniosku wskazują ustawę o dostępie do informacji publicznej. Czy szkoła musi odpowiedzieć na wniosek i czy ma udostępnić te informacje o absolwencie naszej szkoły? A co z ustawą o ochronie danych osobowych?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Od kiedy wejdzie w życie przepis uchylający ust. 6-11 w art. 9c KN, dotyczącym oceny dorobku zawodowego? I czy to oznacza, że nie będzie oceny dorobku tylko ocena pracy? Czy rada rodziców będzie nadal opiniować ją?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Data: 2018-01-24

Czytaj więcej...

 

Rekrutacja do pracy za granicą – informacja ORPEG

Data: 2018-01-23

Czytaj więcej...

 

Szkolenie – cyfrowa biblioteka i system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych

Data: 2018-01-23

Czytaj więcej...

 

Zapowiedź seminarium branżowego i briefingu prasowego z udziałem minister Anny Zalewskiej

Data: 2018-01-22

Czytaj więcej...

 

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja MEN dla przedstawicieli biznesu

Data: 2018-01-22

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.