Biuletyn informacyjny nr 312 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-01-2018 r.

Zmiany w przepisach oświatowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.

Nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy wprowadzone w nowelizacjach rozporządzeń MEN. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Z pierwszym dniem nowego roku weszły w życie zmienione rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące następujących kwestii:

  • Zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • Nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
  • Dotacja celowa za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
  • Sposób podziału subwencji oświatowej w 2018 r.

Zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:

  • podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.,
  • planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,
  • zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Inne formy wychowania przedszkolnego (rodzaje, warunki tworzenia, sposób ich działania)
  • Wymagania przeciwpożarowe dla oddziałów przedszkolnych

Nowe przepisy były i wciąż będą sukcesywnie omawiane w komentarzach dostępnych na naszym portalu

Z poważaniem,    

redkacja serwisu Nadzór-Pedagogiczny.pl   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Propozycja arkusza monitorowania nowej podstawy w przedszkolu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W jakiej formie (w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym) rodzic dziecka niepełnosprawnego ma obowiązek złożyć poniższe dokumenty: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,orzeczenia o niepełnosprawności, opinie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Czy muszą to być oryginały? Czy wystarczą kserokopie potwierdzone za zgodność przez odpowiedni organ, który je wydał? Czy Dyrektor w NPS ma prawo żądać wyłącznie oryginałów - z obawy przed posługiwaniem się oryginałami w innych placówkach (ryzyko podwójnych świadczeń)?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Komu przydzielić zajęcia z pomocy psych.ped-chodzi o zajęcia dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym(ma w orzeczeniu zalecone zajęcia rewalidacyjne,które ma prowadzić socjoterapeuta-nie ma takiego specjalisty w szkole.Kto ma prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane w nowym prawie oświatowym?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Komu przydzielić zajęcia z pomocy psych.ped-chodzi o zajęcia dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym(ma w orzeczeniu zalecone zajęcia rewalidacyjne,które ma prowadzić socjoterapeuta-nie ma takiego specjalisty w szkole.Kto ma prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane w nowym prawie oświatowym?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Do mojej szkoły dla dorosłych do Liceum Ogólnokształcącego zgłosił się potencjalny kandydat, który chce rozpocząć naukę w I klasie LO od pierwszego semestru nauki. Jest to osoba urodzona w 1971r. Niestety nie ukończył on gimnazjum lub 8-letniej (względnie 7-letniej) szkoły podstawowej. Jedyny dokument potwierdzjący jego wykształcenie, jaki posiada to arkusz ocen ze Szkoły Przysposobiającej do Zawodu (na podbudowie 6 klas szkoły podstawowej), którą ukończył w 1987r. Z arkusza wynika, że kandydat ukończył tę szkołę z pozytywnym skutkiem (była to szkoła w zawodzie ślusarz). Moje pytanie brzmi - czy na podstawie ww. dokumentu, którym ta osoba się legitymuje, mogę go przyjąć do I klasy LO na pierwszy semestr nauki?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Ile trwa godzina zajęć w ramach WWR (wczesnego wspomagania rozwoju) - 60 min. czy 45 min.?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Życzenia świąteczne Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Data: 2017-12-21

Czytaj więcej...

 

Wyniki zawodów międzyszkolnych Ogólnopolskiej OLIMPIADY Przedmiotowej, pn. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922....

Data: 2017-12-20

Czytaj więcej...

 

Życzenia świąteczne Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Data: 2017-12-20

Czytaj więcej...

 

„Ośmiu Wspaniałych Wrocławia”

Data: 2017-12-19

Czytaj więcej...

 

Betlejemskie Światło Pokoju w MEN

Data: 2017-12-19

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.