Biuletyn informacyjny nr 311 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

29-12-2017 r.

Przepisy przejściowe wprowadzające nowy status nauczycieli

Poruszaliśmy już w biuletynie temat nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która zmienia status nauczyciela. Przygotowano przepisy przejściowe, które mają ułatwić wejście w życie nowym przepisom. Z najważniejszych ustaleń należy wymienić:

1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r.  do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r.  do dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela (mianowanego lub dyplomowanego) rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

5. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Po pełną analizę zapraszamy do komentarza opublikowanego na naszym portalu.

Składamy również Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2018, by był pełen sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Z poważaniem,       

Redakcja portalu      

Nadzór-Pedagogiczny.pl     

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Propozycja arkusza monitorowania nowej podstawy w przedszkolu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciele podczas przerwy świątecznej są zobowiązani do pełnienia dyżurów opiekuńczo-wychowawczych? Proszę podać podstawę prawną.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy mamy przekazać organowi prowadzącemu szkołę nowy Statut?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest obowiązek wpisywania procedury odbierania dziecka ze szkoły podstawej do statutu? Czy można uchwalić to odrębnym dokumentem przez Radę Pedgagiczną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy obowiązek zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę zawarty w delegacji pkt 14) nowej ustawy o finansowaniu oświaty dotyczy również przedszkoli niepublicznych, które nie zatrudniają nauczycieli na podstawie karty nauczyciela tylko na podstawie kodeksu pracy? Przepis ten wprowadza zmiany tylko w karcie nauczyciela? Czy będzie nadal możliwe zatrudnianie nie etatowców np. logopeda czy psycholog na umowę zlecenie? Czy organ prowadzący może podpisać umowę zlecenie z dyrektorem niepublicznego przedszkola, jeśli ten zatrudniony jest dodatkowo w szkole publicznej jako nauczyciel?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pracownica przyniosła z Urzędu Pracy zaświadczenie, że w okresie 13.06.1995 r.-16.10.1995 r. pobierała zasiłek macierzyński. Czy ten okres wliczamy do ogólnego stażu pracy do nagrody jubileuszowej?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stulecie Odzyskania Niepodległości – inauguracja obchodów w Stróży

Data: 2017-12-11

Czytaj więcej...

 

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-12-10

Czytaj więcej...

 

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

 

Być jak Ignacy – zapraszamy do udziału w II edycji programu

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

 

„Nauczyciel-Innowator” – zapraszamy do udziału w konkursie

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.