Biuletyn informacyjny nr 310 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

22-12-2017 r.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany służące poprawie jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach a w części za zdany egzamin.

Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Podpisane 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Szersze informacje dostępne są w komunikatach Ministerstwa Edukacji Narodowej publikowanych na naszym portalu.

Chcemy również złożyć Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, by były czasem pełnym ciepła, radości i rodzinnej atmosfery.

 

  Z poważaniem,       

Redakcja portalu       

Nadzór-Pedagogiczny.pl      

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Propozycja arkusza monitorowania nowej podstawy w przedszkolu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy nauczyciele podczas przerwy świątecznej są zobowiązani do pełnienia dyżurów opiekuńczo-wychowawczych?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy mamy przekazać organowi prowadzącemu szkołę nowy Statut?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest obowiązek wpisywania procedury odbierania dziecka ze szkoły podstawej do statutu? Czy można uchwalić to odrębnym dokumentem przez Radę Pedgagiczną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy obowiązek zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę zawarty w delegacji pkt 14) nowej ustawy o finansowaniu oświaty dotyczy również przedszkoli niepublicznych, które nie zatrudniają nauczycieli na podstawie karty nauczyciela tylko na podstawie kodeksu pracy? Przepis ten wprowadza zmiany tylko w karcie nauczyciela? Czy będzie nadal możliwe zatrudnianie nie etatowców np. logopeda czy psycholog na umowę zlecenie? Czy organ prowadzący może podpisać umowę zlecenie z dyrektorem niepublicznego przedszkola, jeśli ten zatrudniony jest dodatkowo w szkole publicznej jako nauczyciel?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pracownica przyniosła z Urzędu Pracy zaświadczenie, że w okresie 13.06.1995 r.-16.10.1995 r. pobierała zasiłek macierzyński. Czy ten okres wliczamy do ogólnego stażu pracy do nagrody jubileuszowej?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stulecie Odzyskania Niepodległości – inauguracja obchodów w Stróży

Data: 2017-12-11

Czytaj więcej...

 

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-12-10

Czytaj więcej...

 

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

 

Być jak Ignacy – zapraszamy do udziału w II edycji programu

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

 

„Nauczyciel-Innowator” – zapraszamy do udziału w konkursie

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.