Biuletyn informacyjny nr 309 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

15-12-2017 r.

Konkurs „Nauczyciel-Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów, jednakże zgłoszeń dokonują dyrektorzy szkół.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać także szkoły podstawowe, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.

W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez kuratora oświaty, wyłoni spośród wszystkich nadesłanych filmów jednego laureata.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajdą Państwo w komunikatach MEN publikowanych na portalu nadzór-pedagogiczny.pl

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania
 

Pobierz dokument

Wzór karty oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument

System HACCP w przedszkolu - wprowadzenie
 

Pobierz dokument

Statut bursy
 

Pobierz dokument

Procedura oceny pracy nauczyciela
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jaka jest procedura i tryb oceny pracy dyrektora szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły publicznej przekazanej stowarzyszeniu ma obowiązek przedstawienia projektu planu finansowego szkoły organowi prowadzącemu, radzie rodziców? W ogóle czy musi tworzyć taki plan?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła nie musi już organizować dyżurów dla dzieci w przerwie świątecznej wg rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017? Dni przerwy świątecznej nie są wymienione w tym rozporządzeniu. Tylko dni dodatkowo wolne ustalone przez dyrektora. Oczywiście wiem, że dni przerwy świątecznej nie są wolne od pracy dla nauczycieli.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jak zatrudnić nauczyciela wychowania przedszkolnego bez stopnia awansu zawodowego od 1.01.2018r. na zastępstwo za nauczycielkę, która będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim do czasu porodu, a następnie na urlopie macierzyńskim?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ile wynosi urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na 7/8 etatu od kwietnia a więc przez 9 miesięcy przy prawie do 26 dni urlopu w roku. Pracownik pracuje 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zbiórka Bożonarodzeniowa „Polacy Kresowym Straceńcom” – podziękowania

Data: 2017-12-11

Czytaj więcej...

 

Rządowy program wspomagania „Bezpieczna+” – dodatkowy nabór

Data: 2017-12-11

Czytaj więcej...

 

Stulecie Odzyskania Niepodległości – inauguracja obchodów w Stróży

Data: 2017-12-11

Czytaj więcej...

 

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-12-10

Czytaj więcej...

 

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Data: 2017-12-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.