Biuletyn informacyjny nr 307 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

23-11-2017 r.

Organizacja kształcenia i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 20 listopada br. uczestniczył w pierwszej z cyklu konferencji wojewódzkich pn. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”.

Zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja miała stanowić pomoc oraz inspirację dla dyrektorów szkół, a także nauczycieli w zakresie organizacji efektywnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotnym celem były też zagadnienia dotyczące zapewnienia dzieciom wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych działań podejmowanych MEN jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Konferencje wojewódzkie są doskonałą okazją do dyskusji o edukacji włączającej. Niezwykle ważne jest to, aby bardzo dokładnie zdiagnozować u ucznia jego specjalne potrzeby. Kluczową rolę pełnią w tym procesie poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak m.in. rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Omówiono również zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaprezentowano również dobre praktyki dotyczące współpracy placówki doskonalenia nauczycieli ze szkołami. W poniedziałkowej konferencji udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. Konferencje odbędą się również w pozostałych województwach.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej MEN.

Ministerstwo zaprasza wszystkich chętnych do udziału.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zarządzenie dyrektora w sprawie wdrożenia procedury monitorowania podstawy programowej
 

Pobierz dokument

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego
 

Pobierz dokument

Procedura monitorowania podstawy programowej w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania podstawy programowej - matematyka
 

Pobierz dokument

Arkusz monitorowania podstawy programowej - język obcy
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W naszej szkole jest grupa nauczycieli, która ukończyła studia podyplomowe o kierunku"Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką". Czy uzyskane kwalifikacje według nowych przepisów uprawniają nauczycieli do pracy z dziećmi z Autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole Podstawowej? Czy z takimi kwalifikacjami nauczyciel może pracować jako nauczyciel wspierający? Jak interpretować przepisy dotyczące zmian w kwalifikacjach do pracy z wyżej wymienionymi uczniami? Zdania są różne: jedni eksperci uważają, że kwalifikacje daje ukończona pedagogika specjalna, drudzy, że kwalifikacje dają ukończone kursy oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej? Prosimy o odpowiedź i w miarę możliwości o podstawę prawną do zapytania.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Po wprowadzeniu dużych zmian do statutu szkoły, chcę opracować nowy statut szkoły podstawowej. Jakie procedury muszę zachować (krok po kroku).
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację czy istnieje rozwiązanie pozwalające na zatrudnienie asystenta nauczyciela na okres dłuższy niż rok szkolny?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w trakcie roku szkolnego można zwolnić nauczyciela stażystę, zatrudnionego w wymiarze 2/18 h? Musi być okres wypowiedzenia 2 tygodnie, bo taki jest w umowie? Czy musi być uzasadnienie wypowiedzenia umowy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Godzina pracy logopedy w przedszkolu to 45 minut, czy 60? Zgodnie z rozporządzeniem dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaj. specjalistyczne - to 45 minut, jednak godzina pracy nauczyciela w przedszkolu to 60 minut - jak to rozwiązać?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Inwestycje, edukacja, innowacje” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-11-22

Czytaj więcej...

 

Konkurs Poezji im. Reni Spiegel – zapraszamy do udziału

Data: 2017-11-22

Czytaj więcej...

 

37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Data: 2017-11-22

Czytaj więcej...

 

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 2017-11-20

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Nie bój się psychiatry” – zaproszenie

Data: 2017-11-20

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.