Biuletyn informacyjny nr 305 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

10-11-2017 r.

Szybki i bezpieczny internet w szkołach

Według projektu ustawy przyjętego przez Sejm 27 października 2017 roku, do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki czemu uzyskają one dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s oraz możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

MEN podkreśla, że w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Szkoły mają uzyskać pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Istotne jest tu również szkolenie nauczycieli, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz zdaniem Ministerstwa kadra pedagogiczna w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe.

Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska, podała, że wartość inwestycji to 320 mln zł ze środków UE, a utrzymanie sieci przez 10 lat ma kosztować budżet państwa 1 mld zł.

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zdaniem MEN nauka często odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z sieci na kilkunastu stanowiskach, płynne wyświetlanie treści multimedialnych czy streaming zajęć. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Dzieci w szkołach będą miały szerokopasmowy internet, ale także dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Informacje o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola
 

Pobierz dokument

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy
 

Pobierz dokument

Arkusz analizy programu wychowania przedszkolengo
 

Pobierz dokument

IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 

Pobierz dokument

Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pytanie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czy do tej grupy dzieci należy zaliczyć tylko dzieci posiadające orzeczenia, czy mogą posiadać też opinie? Proszę więcej informacji na ten temat.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Co powinien zawierać nowy statut obecnej szkoły ponadgimnazjalnej, a wkrótce szkoły podstawowej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy w szkole podstawowej musi być powołany Rzecznik Praw Ucznia? Czy jest to zasada dobrowolności czy funkcja taka musi być wyodrębniona obligatoryjnie? Proszę o podanie podstawy prawnej.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie dotyczące gromadzenia dokumentacji uczniów, którzy przenoszą się do innej szkoły. Dotychczas sekretariat przekazywał uczniowi zmieniającemu szkołę pełną dokumentację, łącznie z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. Można powiedzieć, że w szkole ślad po takim uczniu pozostawał tylko w arkuszach oraz dzienniku. Czy sekretariat nie powinien archiwizować przynajmniej kopii dokumentów takiego uczni?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy placówka niepubliczna - przedszkole ma obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych dzieci do GIODO? Jeśli tak, to jakie dokumenty są wymagane?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” – wspólna akcja Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Policji

Data: 2017-11-08

Czytaj więcej...

 

Ambasador RFN w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Data: 2017-11-08

Czytaj więcej...

 

Kolejne seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

Data: 2017-11-08

Czytaj więcej...

 

Uwaga media. Konferencja z udziałem minister Anny Zalewskiej

Data: 2017-11-07

Czytaj więcej...

 

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski

Data: 2017-11-07

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.