Biuletyn informacyjny nr 304 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-11-2017 r.

Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych

27 listopada Sejm przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. Zgodnie z przyjętą ustawą modyfikacji ulegną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które według założeń mają uporządkować system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek.

Wprowadzone rozwiązania mają być odpowiedzią na oczekiwania samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

Przyjęte zmiany spowodują uczelnianie przepisów dotyczących przyznawania dotacji samorządom, ujednolicenie wymiaru pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

Do obszarów objętych zmianami należą:

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych:

  • dotacja przedszkolna
  • dotacja podręcznikowa
  • dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
  • finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zmiany dotyczące nauczycieli:

  • Awans zawodowy  i ocena pracy nauczycieli
  • Czas pracy nauczycieli
  • Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Zmiany dotyczące zatrudnienia

Zasadniczo wszystkie zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (cześć regulacji, np. zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma wejść w życie w innych terminach).

Przyjęta przez Sejm ustawa została skierowana do pracy w Senacie.

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Arkusz analizy programu wychowania przedszkolengo

Pobierz dokument

IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Pobierz dokument

Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

Pobierz dokument

Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

Pobierz dokument

Program profilaktyczno-wychowawczy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, czy komisja na stopień nauczyciela dyplomowanego może zakwestionować przygotowanie pedagogiczne?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem autystycznym przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy? Czy taki dodatek przysługuje także nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem niedosłyszącym?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy jest określony czas realizacji podstawy programowej w przedszkolu według nowej podstawy 2017/2018?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel może wchodzić do klasy na lekcje z kubkiem kawy, wody? Proszę o wsparcie i przepis prawa jeżeli może.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju przekazywana z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola należny się również w czasie przerwy wakacyjnej? Czy można traktować ta dotację jak dotację przedszkolną, należną również w czasie wakacji?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dzień Zaduszny w gmachu MEN – pamięci ofiar katowni gestapo

Data: 2017-11-02

Czytaj więcej...

 

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Data: 2017-10-31

Czytaj więcej...

 

Młoda Polka nagrodzona w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II

Data: 2017-10-31

Czytaj więcej...

 

Inauguracja 35. roku Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-10-30

Czytaj więcej...

 

Szybki i darmowy internet w każdej szkole

Data: 2017-10-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.