Biuletyn informacyjny nr 303 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-10-2017 r.

MEN rewolucjonizuje kryteria oceny nauczycieli

Ministerstwo Edukacji zapowiedziało zmiany w sposobie oceny pracy nauczycieli. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela zawiera złożoną listę kryteriów, jakimi będą oceniani nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  Według założeń ocena ma być przeprowadzana co trzy lata, jednak w praktyce może dojść do niej w każdym momencie z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców.

Nauczycielom, którzy wykażą się realizacją założeń MEN zostanie przyznany dodatek wyróżniający za pracę. Lista kryteriów przygotowana przez Ministerstwo wydłuża się wraz ze stopniami awansu zawodowego. Wymagania względem stażysty zawarto w 17 punktach i obowiązują one wszystkich nauczycieli, dodatkowe pojawiają się przy kolejnych stopniach. Dla nauczyciela kontraktowego lista zawiera 26 punktów, mianowanego 33, a w przypadku nauczyciela dyplomowanego liczy aż 40 punktów. Musi on także spełniać co najmniej jedno z czterech dodatkowych wymagań, by móc ubiegać się o dodatek w wysokości 507 złotych (od 2022 r.).

Na liście dodatkowych czterech wymagań znalazły się:

  • opracowywanie i wdrażanie programów, innowacji i działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • współpraca z podmiotami pozaszkolnymi działającymi na rzecz dziecka;
  • opracowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka;
  • przeprowadzanie i analiza badań naukowych z zakresu oświaty.

Zgodnie z projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele, którzy rozpoczną staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed 1 września 2018 r., ukończą go na podstawie dotychczasowych przepisów. Podobnie stanie się z postepowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego. Jeśli więc chce się uniknąć oceny uzależnionej od nowych przepisów, należy wszystkie procedury uruchomić jeszcze w tym roku szkolnym.

Ocena dorobku zawodowego oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne prowadzone będzie według dotychczasowych przepisów w przypadku nauczycieli, którzy ukończyli staż na kolejny stopień awansu przed wejściem w życie nowych przepisów, lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego na okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Stażyści, którzy 1 września 2018 roku odbywać będą staż na kolejny stopień awansu zawodowego, będą również rozliczani według starych przepisów.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

Pobierz dokument

Wzór zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Pobierz dokument

Arkusz kontroli wyposażenia i urządzenia sali przedszkolnej

Pobierz dokument

Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

Pobierz dokument

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu biblioteki i czytelni

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W szkole założono monitoring. Czy n-le mają prawo zobaczyć jak funkcjonuje-rewiry, zasięg ?(podstawa prawna)
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty z zakresu Ochrony Danych Osobowych powinna prowadzić placówka niepubliczna - przedszkole? Jakie są wymagane szkolenia?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie dokumenty powinien dostarczyć nauczyciel dyrektorowi do wglądu po rozpoczęciu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? /podstawa prawna/
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o udzielenie informacji w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W kl.II i III szkoły podstawowej mamy 2-ch uczniów z opiniami. We wskazaniach dla nauczyciela są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Czy może te zajęcia prowadzić nauczyciel w trakcie bieżącej pracy z uczniem, czy należy zatrudnić dodatkowego nauczyciela-specjalistę? Jeśli tak to z jakimi kwalifikacjami?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w razie nieobecności nauczyciela na swoich zajęciach można połączyć tę klasę z inną klasą u innego nauczyciela lub z zajęciami rewalidacyjnymi czy nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły? Jaka jest podstawa prawna?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Deklaracja polsko-ukraińska o nauczaniu w języku ojczystym podpisana

Data: 2017-10-25

Czytaj więcej...

 

Seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-10-25

Czytaj więcej...

 

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Data: 2017-10-24

Czytaj więcej...

 

„Zawodowa Strefa” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-10-24

Czytaj więcej...

 

XVII Kongres Gmin Wiejskich z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-10-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.