Biuletyn informacyjny nr 302 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

20-10-2017 r.

Komentarz – projekt zmian w Karcie Nauczyciela

I. Do prac w sejmie został skierowany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ma wejść w życie częściowo 1.01.2018 r. , 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw.

II. Szczególnie dużą część ustawy zajmuje projekt zmian ustawy Karta Nauczyciela - art. 76 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera 38 punktów z proponowanymi zmianami.

III. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych projektowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela:

1. powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie długości tej ścieżki od jakości pracy nauczyciela,

2. zastąpienie obecnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,

3. rozszerzenie skali ocen pracy z obecnej trzystopniowej na czterostopniową,

4. określenie ogólnych kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół – dyrektorzy przygotują regulaminy oceniania nauczycieli,

5. dokonanie oceny pracy po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co 3 lata pracy w szkole z zastrzeżeniem, że jeżeli termin dokonania oceny pracy upływa w trakcie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego stażu na kolejny stopień awansu, ocena pracy będzie dokonywana po zakończeniu tego stażu,

6. wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego: z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny na rok szkolny 2017/2018

Pobierz dokument

Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej

Pobierz dokument

Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania w szkole podstawowej

Pobierz dokument

Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

Pobierz dokument

Zakres działań szkoły związanych z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy pomoc pedagogiczno - psychologiczna organizuje się w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla wychowanków w stopniu głębokim?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podanie aktualnej podstawy prawnej do wydania decyzji przez dyrektora szkoły dot. zorganizowanie nauczania indywidualnego oraz kształcenia specjalnego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła Publiczna ma obowiązek zapewnienia opieki uczniom nie biorącym udziału w wycieczce/wyjściu w przypadku, gdy pozostali uczniowie tej klasy udają się na wycieczkę, podczas której realizuje się wymagania podstawy programowej (np. wyjście do teatru, muzeum, zielona szkoła)?klasyfikacyjnych.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

"Czym różni się obowiązek szkolny od obowiązku nauki"? Dziecko będzie uczyć mama, uczeń klasy I szkoły podstawowej. Rodzice wyjeżdżają z dzieckiem za granicę. Tam nie ma polskiej szkoły. Czy ja wydaję decyzję na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą czy realizację nauki poza szkołą?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy opieka nad dzieckiem przerywa urlop uzupełniający nauczyciela?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Data: 2017-10-18

Czytaj więcej...

 

Dzień Edukacji Narodowej Szkolnictwa Artystycznego z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-10-18

Czytaj więcej...

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym – konferencja w ORE z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-10-18

Czytaj więcej...

 

„Kształcenie zawodowe – dziś i jutro” – zaproszenie na konferencję Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Data: 2017-10-17

Czytaj więcej...

 

20 października – Dzień Krajobrazu

Data: 2017-10-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.