Biuletyn informacyjny nr 301 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-10-2017 r.

Nowa formuła organizacji kształcenia specjalnego

Od 1 września 2017r. obowiązują nowe rozporządzenia MEN regulujące pracę  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych we wszystkich statutowych obszarach. Każdy dyrektor, nauczyciel, wychowawca i pedagog szkolny muszą zatem wiedzieć :

  • W jaki sposób dostosować w swojej placówce organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do nowych rozwiązań organizacyjno-merytorycznych rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 poz. 1591).
  • Jak w praktyce dążyć do pełnej, rzeczywistej edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych zgodnie z nowym rozporządzeniem  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożónych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 poz.1578)

Jest to bardzo ważne, albowiem w roku szkolnym 2017/2018:

  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w placówkach systemu oświaty jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
  • Ocenie podlegać też będzie  – w ramach nadzoru pedagogicznego pełnionego przez kuratorów oświaty - prawidłowość organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również zapewnienia warunków i organizacji kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych.

W nowej formule organizacji kształcenia specjalnego modyfikacji uległ Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, opracowywany dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Oto wzór nowego IPET.

      Z poważaniem

      Zespół redakcyjny serwisu

      Nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Statut poradni psychologiczno - pedagogicznej - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.
 

Pobierz dokument

Procedura polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w przedszkolu
 

Pobierz dokument

IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
 

Pobierz dokument

Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi - przykładowe rozwiązania do wykorzystania
 

Pobierz dokument

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Gdzie powinny być przechowywane IPETY i WOFU ?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor może zlecać nauczycielowi dodatkowe zadania. np. przygotowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wszystkich nauczycieli w szkole, czy też opracowanie kalendarza imprez szkolnych. Czy nie jest to naruszenie granic podporządkowania i pracownik może odmówić wykonania takich czynności?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jako przedszkole niepubliczne w związku z Dniem Edukacji Narodowej chciałabym przekazać dodatkowe pieniążki dla nauczycieli. Pod jakim tytułem można zrobić zapis w KW Dowodzie Wypłaty, aby spokojnie przeznaczyć z dotacji gminnej?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy przedszkola niepubliczne muszą mieć arkusz organizacyjny?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy rekolekcje wielkopostne wlicza się do dni wolnych określonych w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Oświata polonijna na Ukrainie – wizyta wiceministra edukacji we Lwowie

Data: 2017-10-27

Czytaj więcej...

 

„Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny dla dzieci

Data: 2017-10-11

Czytaj więcej...

 

„Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” – projekt Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

Data: 2017-10-09

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie pilotażowego programu programowania – poznaliśmy wyróżnionych

Data: 2017-10-04

Czytaj więcej...

 

Sukces młodych informatyków na European Junior Olympiad in Informatics

Data: 2017-10-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.