Biuletyn informacyjny nr 299 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

27-09-2017 r.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 01 stycznia 2018 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Finansów wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej:

- 80115 Technika;

- 80116 Szkoły policealne;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

W rozdziałach tych należy klasyfikować dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w: technikach, szkołach policealnych oraz branżowych szkołach I i II stopnia, niebędących szkołami specjalnymi.

Bez zmian pozostał rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w szkołach zawodowych specjalnych tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, technikum specjalnym, szkole policealnej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.

Zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

- 80150 – od 1 stycznia 2018 r. w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych.

- 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

UWAGA! Nowe rozdziały należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej  na 2018 r. oraz projektów uchwał budżetowych.

Dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół klasyfikujemy odpowiednio w rozdziale 80110 Gimnazja i 80111 Gimnazja specjalne. Natomiast w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe należy ewidencjonować środki  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.

Zmiany w rozdziałach są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421). Cały dokument znajdą Państwo w naszym serwisie w zakładce Baza aktów prawnych.

 

Z poważaniem

Zespół redakcyjny  serwisu

Nadzorpedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Przykładowy regulamin Rady Rodziców 4 oddziałowego przedszkola publicznego
 

Pobierz dokument

Statut zespołu szkół
 

Pobierz dokument

Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w przedszkolu
 

Pobierz dokument

Wzór organizacji punktu przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mam nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony na 8 godzin (pozostałość po poprzedniej Dyrekcji). Chciałbym zatrudnić tę osobę na czas nieokreślony, na pełny etat. Czy jest taka możliwość? Jeśli tak to w jaki sposób mogę to zrobić? Zależy mi na tej osobie, bo to bardzo dobry nauczyciel, a porozumienia zmieniającego na kolejny rok Pani nie chce już podpisywać.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ile dni wolnych może dać dyrektor SP w roku szkolnym 2017/2018 - 5, 6 czy 8 (w tym roku nie ma jeszcze egzaminu po SP)
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Mamy wątpliwość dotyczącą sposobu dokumentowania realizacji programu zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz programu zajęć doradztwa zawodowego? Czy trzeba zakładać do tych zajęć oddzielne dzienniki, czy należy wpisywać je w dzienniku lekcyjnym?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o informację kto od 01.09.2017 odpowiada za ubezpieczenie uczniów - Rada Rodziców czy dyrektor szkoły?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy rodzice mogą kupić z własnej inicjatywy, (dobrowolnie) dodatkowe ćwiczenie dla dziecka, zbiór zadań itp.? Czy rada rodziców lub inny podmiot może podarować dziecku dodatkowe ćwiczenie, itp.?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia ministra finansów.
Data: 2017-09-26

Czytaj więcej...

 

Nauczanie języków obcych – konferencja z udziałem wiceministra edukacji
W poniedziałek, 25 września br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która wpisuje się w polskie obchody Europejskiego Dnia Języków.
Data: 2017-09-26

Czytaj więcej...

 

Edukacja zdrowotna w szkołach i placówkach – spotkanie z szefową MEN

Data: 2017-09-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski finał wspólnego projektu MEN i IPN – zapowiedź

Data: 2017-09-19

Czytaj więcej...

 

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Data: 2017-09-13

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.