Biuletyn informacyjny nr 297 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

13-09-2017 r.

Ostateczne poprawki w planach nadzoru pedagogicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każdy dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek przedstawić do 15 września plan nadzoru pedagogicznego. Ten dokument to jeden z ważniejszych jakie dyrektorzy muszą przygotowywać co roku. Od niego zależy bowiem w jakim kierunku będzie się rozwijać placówka, jakie aspekty w opinii dyrektora wymagają zmian i poprawy, a jakie są wizytówką szkoły, czy przedszkola i należy je pielęgnować.

O czym warto pamiętać

Dyrektor przedstawiając radzie pedagogicznej plan nadzoru na aktualny rok szkolny na pewno powinien skupić się na wnioskach z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku. To one głównie wskazują na zadania i cele stawiane przed wszystkimi nauczycielami, m.in. przed zespołem ewaluacyjnym, przed wychowawcami, opiekunami samorządów uczniowskich, pedagogiem itp.

Istotne są także kierunki polityki oświatowej wskazane przez ministerstwo na dany rok szkolny. W tym roku wśród podstawowych kierunków polityki oświatowej wskazane zostały:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Zachęcamy do zapoznania się z planami nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018, które zostały przygotowane dla wszystkich typów placówek - od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne, a także dla zespołów Szkół, placówek niepublicznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, czy placówek oświatowo-wychowawczych.

Z poważaniem

Zespół redakcyjny  serwisu

      Nadzorpedagogiczny.pl

outlooktex

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla liceum

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla zespołu szkół (liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła pierwszego stopnia z oddziałami klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, szkoła policealna)
 

Pobierz dokument

Statut przedszkola niepublicznego

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018 dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum
Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy plan nadzoru sporządzony dla przedszkola jest taki sam, jak dla punktu przedszkolnego?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są m.in. na rozwijanie zainteresowań uczniów. Gdzie należy odnotowywać tematy tych zajęć: w dzienniku lekcyjnym czy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ponieważ nie posiadał pełnych kwalifikacji. W chwili obecnej posiada pełne kwalifikacje, czy można go teraz zatrudnić przez mianowanie? Jaka jest podstawa prawna?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w przedszkolu może żądać rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia z dniem złożenia podania? Dokładnie ujmując przynosi pismo 12 września i w tym samym dniu proponuje termin rozwiązania umowy.

Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o podstawę prawną w związku z koniecznością skreślenia z listy ucznia prywatnej szkoły podstawowej z powodów zatajenia przez rodziców informacji o demoralizacji dziecka i leczeniu psychiatrycznym.

Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Data: 2017-09-13

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – projekt ustawy przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów

Data: 2017-09-13

Czytaj więcej...

 

Obchody 55-lecia Elektrowni Turów z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Data: 2017-09-11

Czytaj więcej...

 

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Data: 2017-09-11

Czytaj więcej...

 

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Data: 2017-09-08

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.