Biuletyn informacyjny nr 296 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-09-2017 r.

Ostatnie dni na planowanie nadzoru

Wakacje już za nami, czas zatem powrócić do szkoły i rozpocząć  intensywną pracę związaną z planowaniem pracy placówki na kolejny rok szkolny. Podstawowym zadaniem w pierwszych dniach września jest stworzenie planu nadzoru pedagogicznego. Na co w szczególności warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, przystępując do opracowania planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018?

W obowiązkach dyrektora szkoły lub placówki pozostaje opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zawierającego pięć form nadzoru:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania,

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki,

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

4) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

5) zakres monitorowania.

Dyrektor szkoły lub placówki może realizować zadania nadzoru pedagogicznego w różnych formach, m.in.: poprzez obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności podejmowanych w celu realizacji zadań statutowych szkoły prowadzonych przez nauczycieli, czy też monitorując działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły poprzez zbieranie i analizę informacji.

Dyrektor szkoły lub placówki wprowadzając zmiany w planie nadzoru pedagogicznego, jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania rady pedagogicznej o dokonanych zmianach.

W planie nadzoru nie odwołujemy się do wyników nadzoru pedagogicznego z kilku poprzednich lat. Wystarczy, że uwzględnione zostaną wnioski z roku ubiegłego. Oznacza to, że poza zaplanowaniem nowych zadań w planie nadzoru muszą się znaleźć także te, które wynikają z przyjętych wniosków wskazujących np. zagadnienia do zdiagnozowania ( przedmiot ewaluacji wewnętrznej), obszary do przeprowadzenia koniecznych kontroli czy tematykę niezbędną do uwzględnienia w zakresie wspomagania nauczycieli, przedmiot obserwacji oraz zakres monitorowania. Wnioski te dotyczą realiów konkretnej szkoły lub placówki, nie są wnioskami kuratora oświaty czy ministra.

Z poważaniem

Zespół redakcyjny  serwisu

Nadzorpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Koncepcja pracy Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego na lata 2017/2018 - 2022/2023
 

Pobierz dokument

Program wychowawczo - profilaktyczny dla bursy w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Plan pracy wychowawczo - opiekuńczej w Bursie/ Internacie w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla szkoły podstawowej na rok 2017/2018
 

Pobierz dokument

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla przedszkola na rok 2017/2018
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o podstawę prawną wraz z wymienionymi kompetencjami Rady Pedagogicznej oraz podstawę prawną wraz z obowiązkami i kompetencjami Dyrektora Szkoły Podstawowej?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Jaką dokumentację powinien prowadzić nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przypadku, gdy została dokonana zmiana w zakresie składu kadry pedagogicznej punktu przedszkolnego, należy przedłożyć do wiadomości organu ewidencyjnego aktualny wykaz kadry pedagogicznej wraz z jej kwalifikacjami?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jak prawnie wygląda likwidacja punktu przedszkolnego? Jakie dokumenty są z tym związane? Czy, a jeżeli tak, to w jakich terminach należy zgłosić likwidację placówki do poszczególnych urzędów i zawiadomić rodziców. Czy jeżeli chciałbym zamknąć placówkę z dniem 31 stycznia 2018r, to w stosunku do poinformowania rodziców wystarczające będzie podpisanie umowy w terminem do dnia 31 stycznia 2018r?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Z uwagi na brak osoby spełniającej wymogi na nauczyciela przedmiotów zawodowych (zgłosiłem do Urzędu Pracy i Kuratorium) postanowiłem zatrudnić pana posiadającego tytuł mgr inż. budownictwa bez przygotowania pedagogicznego na nauczyciela technologii i dokumentacji technicznej w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Nadmieniam, że PUP otrzymał informacje, że na terenie powiatu nie ma osoby posiadającej kwalifikacji do zawodu nauczyciela w mojej szkole. Proszę o odpowiedz czy powinienem zapytać o zgodę organ prowadzący bo starostwo twierdzi, że powinienem, a ja mam mieszane zdanie?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym

Data: 2017-09-06

Czytaj więcej...

 

Indywidualne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole

Data: 2017-09-04

Czytaj więcej...

 

List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Data: 2017-09-04

Czytaj więcej...

 

Uroczystości zorganizowane przez Komisję MOZ NSZZ “Solidarność” Polar Whirpool z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Data: 2017-09-04

Czytaj więcej...

 

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

Data: 2017-09-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.