Biuletyn informacyjny nr 295 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

3. Komunikaty MEN

4. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

01-09-2017 r.

Nowy rok szkolny – nowe plany nadzoru pedagogicznego

Wskazówki do opracowania planu. Podstawę zaplanowanych działań powinny stanowić w szczegolności:

1) wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017,

2) wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych – analizy własne i raport OKE,

3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

4) wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2016/2017,

5) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, czyli:

(-) Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.

(-) Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

(-) Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

(-) Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

(-) Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

(-) Podniesienie edukacji włączającej w szkołach i palcówkach systemu oświaty.

6) wnioski i skargi wnoszone w roku szkolnym 2016/2017,

7) raport z ewaluacji zewnętrznej,

8) wyniki kontroli planowych i doraźnych kuratorium.

Zachęcamy do opracowania planu nadzoru pedagogicznego, który uwzględni wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, nie będzie – tak jak to się często zdarza w praktyce - zbiorem całej występującej w szkole lub placówce - dokumentacji nadzoru pedagogicznego, często liczącej kilkadziesiąt stron. Inspiracją do podjęcia działań w tym zakresie może być lektura planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty (porównanie jego zawartości przy zbliżonych wymaganiach) oraz przykładowe plany nadzoru pedagogicznego, zamieszczone na naszym portalu.

Z poważaniem,

Zespół redakcyjny serwisu

Nadzórpedagogiczny.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły (art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.
 

Pobierz dokument

Pismo do organu prowadzącego w związku z wprowadzanymi zmianami w arkuszu organizacji szkoły
 

Pobierz dokument

Program wychowawczo - profilaktyczny dla szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Kompetencje Rady Rodziców
 

Pobierz dokument

Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem również w klasie 4 powinno być wychowanie do życia w rodzinie ? Jeśli tak to w jakie jakim wymiarze?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę o przygotowanie wykazu dokumentów niezbędnych do opracowania przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel religii otrzymuje dodatek za trudne warunki pracy ucząc w klasie specjalnej dla uczniów z autyzmem?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W rozporządzeniu MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. w paragrafie 4 ust.1 "skreśla się wyrazy "prawni opiekunowie". Mam pytanie czy to "skreślenie" dotyczy wszystkich dokumentów w szkole, np. w karcie świetlicy ? Karcie informacyjnej ucznia pisze się rodzice lub prawni opiekunowie. Czy od września ma być tylko rodzice?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Rada gminy podjęła uchwałę o przekształceniu z dniem 1 września 2017 r. zespołu szkół w 8-letnią szkołę podstawowa z wygaszanymi oddziałami gimnazjum. Czy w związku z tym powinien powstać statut założycielski nowej szkoły nadany przez organ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Życzenia od minister edukacji na rozpoczęcie zajęć w przedszkolach

Data: 2017-09-01

Czytaj więcej...

 

Wyniki konkursu „Edukacja globalna 2017”

Data: 2017-08-31

Czytaj więcej...

 

Ambasador Litwy w MEN – rozmowy z wiceministrem edukacji

Data: 2017-08-31

Czytaj więcej...

 

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Data: 2017-08-30

Czytaj więcej...

 

BohaterON – seminaria dla nauczycieli

Data: 2017-08-30

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.