Biuletyn informacyjny nr 294 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

18-08-2017 r.

Komentarz – ustawa o systemie oświaty wg stanu na 1 września 2017 r.

I. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w 2016 r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169; 2017 r. poz. 60) będzie nadal prawnie regulować niektóre dziedziny oświaty – przyjrzyjmy się zawartości ustawy według stanu na dzień 1 września 2017 r. i według dotychczasowych rozdziałów:

1. Rozdział  1 - Przepisy ogólne – częściowo obowiązuje:

1) część definicji oraz całość uregulowań dotyczących funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych (Centralnej i okręgowych) oraz egzaminatorów, także Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze CKE,

2) problematyka egzaminów eksternistycznych,

3) zagadnienia dotyczące umożliwiania uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

2. Rozdział  2 - Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – obowiązuje tylko część przepisów dotyczących finansowania wychowania przedszkolnego.

3. Rozdział  2a  - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek – rozdział został uchylony w całości i przeniesiony do ustawy – Prawo oświatowe od 26 stycznia 2017 r.

4. Rozdział  3 - Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi – częściowo obowiązuje:

1) opis dotyczący wprowadzania programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania w szkołach,

2) problematyka podręczników i ich finansowanie,

3) udostępnianie przez szkołę podręczników lub innych materiałów edukacyjnych.

Zobacz całośc komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Narzędzie do badania poziomu poczucia bezpieczeństwa w Internacie Szkolnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej – wariant 2
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola- wariant 2
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla Poradni psychologiczno - pedagogicznej - wariant 2
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jakie dokładnie dokumenty (kopie do wniosku) muszę złożyć do organu prowadzącego w związku z powołaniem drugiego wicedyrektora?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Stowarzyszenie prowadzące szkołę przekazało gminie projekt statutu ośmioletniej szkoły podstawowej i projekt aktu założycielskiego. Jaka jest dalsza procedura? Czy gmina może zgłosić uwagi do tych dokumentów? Jeżeli żadnych uwag nie zgłoszono, to czy te dokumenty stają się obowiązujące, czy stowarzyszenie musi podjąć nowe uchwały w sprawie aktu założycielskiego i statutu szkoły?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy Zeszyty obserwacji dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną powinny być prowadzone codziennie? Czy w momencie zaobserwowania zmian lub jakieś aktywności?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczniowi, któremu na prośbę rodziców wyrażono zgodę na nauczanie domowe, a który wyjeżdża na cały rok szkolny zagranicę, można zmienić język obcy obowiązkowy na język dodatkowy (w tym przypadku niemiecki na angielski)? Rodzic wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany języka. Oba języki w szkole od klasy pierwszej mają realizację zgodną z obowiązującą siatką godzin.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jestem dyrektorem gimnazjum, które będzie wygaszone. 31 sierpnia 2017r. kończy mi się kadencja. W marcu byłem na szkoleniu, na którym powiedziano nam, że do przedłużenia kadencji na 2 lata nie będzie potrzebna aktualna ocena pracy. Kuratorium mówi, że jest potrzebna. Kto ma rację? Proszę o odpowiedź.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Kondolencje od minister edukacji Anny Zalewskiej

Data: 2017-08-17

Czytaj więcej...

 

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Baku – 41. Światowa Konferencja Skautowa

Data: 2017-08-14

Czytaj więcej...

 

1 września br. wystartuje program grantowy „Enea Akademia Talentów”

Data: 2017-08-11

Czytaj więcej...

 

Indywidualizacja kształcenia – rozporządzenia podpisane

Data: 2017-08-10

Czytaj więcej...

 

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Data: 2017-08-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.