Biuletyn informacyjny nr 293 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

11-08-2017 r.

Kolejne rozporządzenie MEN 

1 września 2017r. wchodzi w życie rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1515).

Na jego mocy egzamin gimnazjalny zastąpiony zostanie egzaminem ósmoklasisty, który ma się odbyć dopiero wiosną 2019r. Egzamin wieńczący szkołę podstawową będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • w pierwszym uczniowie będą zdawać język polski (120 minut na udzielenie odpowiedzi);
  • drugiego przystąpią do sprawdzianu wiedzy z matematyki (100 minut);
  • trzeci to egzamin z języka nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru – z biologii, chemi, fizyki, geografi albo historii. (po 90 minut na każdą część).

Nowe rozporządzenie zobowiązuje dyrektora do zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Będzie miał na to czas do 30 września roku szkolnego, w którym ów egzamin się odbędzie. Następnie do 30 listopada będzie musiał przekazać wykaz uczniów przystępujących do egzaminu.  

 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kontrola wdrażania nowej podstawy programowej (od września 2017 r.)

Pobierz dokument

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018
 

Pobierz dokument

Wniosek nauczyciela o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w szkole
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W jaki sposób rada gminy ma stwierdzić przekształcenie 6-letniej szkoły podstawowej w zespole szkolno - przedszkolnym w 8-letnią szkołę podstawową? Taka uchwała ma być aktem założycielskim, ale czego - szkoły podstawowej czy zespołu? Statut nadajemy szkole podstawowej czy zespołowi?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jakie przedmioty nauczania będą obowiązywały od września 2017r. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymi sprzężeniami? Chodzi o klasy: 1,2,3,5,6,szkoły podstawowej specjalnej i 3 klasy gimnazjum specjalnego ?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest szansa na zatrudnienie mgr biologii po studiach dziennych i jednocześnie nauczyciela przyrody i geografii. Czy kuratoria dają zgodę na przydział godzin takiemu nauczycielowi bez kwalifikacji. Czy jest szansa uzyskania takiego pozwolenia?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wskazanie właściwego postępowania w sytuacji, gdy po zakończonej rekrutacji uzupełniającej do "zerówki" i uzupełnieniu liczebności przez przyjęcie dzieci spoza rejonu, zgłosili się rodzice (z obwodu) chcąc zapisać dzieci na roczne przygotowanie przedszkolne. Czy zobowiązani jesteśmy zapisać dzieci? Co powiedzieć rodzicom dzieci wcześniej zapisanych?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

W przepisach przejściowych- prawo oświatowe nie jest określony termin dostarczenia przez nauczyciela zgody na zatrudnienie w innej szkole. Czy ma to być okres sporządzania arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny czy też inny okres?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nowe SIO. Zainstalowana aplikacja SIO (niebieska ikona z pomarańczową książką) nie działa

Data: 2017-08-09

Czytaj więcej...

 

Sukces polskich licealistów na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

Data: 2017-08-08

Czytaj więcej...

 

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna 2017 – polscy uczniowie z medalami

Data: 2017-08-05

Czytaj więcej...

 

Święto Wojska Polskiego w Garnizonie Suwałki

Data: 2017-08-04

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnyc

Data: 2017-08-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.