Biuletyn informacyjny nr 292 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

04-08-2017 r.

Komentarz – nowe ramowe statuty placówek publicznych - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego

I. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949) zawiera w art.  112 wskazania co statut placówki publicznej powinien określać w szczególności.

II. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został w ustawie zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, ramowych statutów placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie placówki.

Nowe ramowe statuty dotyczą:

1) placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

2) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

3) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

4) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

5) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy),

6) bibliotek pedagogicznych.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla liceum
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Posiadam budynek, w którym prowadzę punkt przedszkolny. Czy w tym punkcie mogę zarejestrować Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy wydzielając na potrzeby ORW połowę sal?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy inna forma wychowania przedszkolnego - punkt przedszkolny może organizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? Jakie przepisy o tym mówią?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie czy jest już podpisane nowe rozporządzenie MEN w sprawie zajęć rewalidacyjnych w szkołach specjalnych to jest czy zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut czy 45 minut?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przepisach dotyczących organizacji lekcji religii określony jest tygodniowy wymiar godzin dla danego oddziału szkoły i przedszkola? Jeżeli nie, to jaki organ ustala wymiar tych zajęć?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dla nauczyciela placówki nieferyjnej (przedszkola) należy wypłacić średnią urlopową za czerwiec, lipiec i sierpień, jak do końca maja miał dodatek za opiekuna stażu?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów

Data: 2017-08-02

Czytaj więcej...

 

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystości z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-08-01

Czytaj więcej...

 

Sukces młodych biologów na olimpiadzie w Coventry w Wielkiej Brytanii

Data: 2017-08-01

Czytaj więcej...

 

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów

Data: 2017-07-28

Czytaj więcej...

 

Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji

Data: 2017-07-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.