Biuletyn informacyjny nr 291 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

21-07-2017 r.

Komentarz – zmiany w organizacji zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie, nauki religii oraz edukacji dla bezpieczeństwa od 1 września 2017 r.

I. Zmiana rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 395 ze zm. w 2017 r. poz. 1117) polega na ustaleniu, że:

1) zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I‒III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie organizuje się zajęć wychowania do życia w rodzinie – wymienieni uczniowie realizują treści wychowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

3) do dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, stosuje się dotychczasowe przepisy do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy
 

Pobierz dokument

Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela - logopedy
 

Pobierz dokument

Procedura działania e - dziennika
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania fizycznego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o informację czy w oddziale przedszkolnym integracyjnym, dla którego przydział, to 10 godz. dziennie (5 - zajęcia dydaktyczne + 5 - zajęcia świetlicowe) należy zatrudnić jednego czy dwóch nauczycieli wspomagających?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z MEN przygotowało wytyczne dotyczące zaangażowania personelu w projektach finansowanych z EFS (W-wa 17.05.2017) - jeśli zajęć z uczniami nie może zrealizować uczeń danej szkoły, może być do tych zajęć zatrudniony nowy nauczyciel, jednak "Nauczyciela takiego zatrudnia się na zasadach określonych w kodeksie pracy (...)". Jak określić wymiar czasu pracy (godzina zajęć to 45 min, a godzina z KP to 60 min)? Jak określić stawkę wynagrodzenia? Czy jest jakiś szczególny wzór takiej umowy? Czy gdzieś w portalu znajdę porady dotyczące zatrudnienia nauczycieli w tej formie - czy już Państwo o tym pisali?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka mianowana, zatrudniona od 01.09.2006r., w latach 2010-2016 na pełnym etacie, w r. szk. 2016/2017 ograniczenie do 10/18. Nauczycielka otrzymała wypowiedzenie pracy ze wzgl. na zmniejszenie liczby oddziałów i brak godzin. Czy przysługuje odprawa z Karty Nauczyciela(6 m-cy), czy z Ustawy z 13.03. 2003 r.?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Mam pytanie czy jest już podpisane nowe rozporządzenie MEN w sprawie zajęć rewalidacyjnych w szkołach specjalnych to jest czy zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut czy 45 minut?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy należy zmienić od 1 września 2017 r. pieczątkę służbową dla dyrektora zespołu szkół w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum? Od 1 IX placówka składała się będzie ze szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum.
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Uczniowie z Kraśnika ze srebrnym medalem na międzynarodowej olimpiadzie w zakresie robotyki w Waszyngtonie

Data: 2017-07-19

Czytaj więcej...

 

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Data: 2017-07-18

Czytaj więcej...

 

Olimpiada chemiczna w Tajlandii – polscy uczniowie z medalami

Data: 2017-07-17

Czytaj więcej...

 

Komunikat dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem statusu akredytowanej Szkoły Europejskiej

Data: 2017-07-17

Czytaj więcej...

 

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – wizyta szefowej MEN w Mikoszowie

Data: 2017-07-17

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.