Biuletyn informacyjny nr 289 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

09-06-2017 r.

Komentarz do zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego

I. Nowe ustawy oświatowe:

1. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) określa, że docelowo kształcenie zawodowe odbywać się będzie w szkołach ponadpodstawowych (art. 18):

2. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) określa drogę osiągnięcia docelowego modelu szkolnictwa zawodowego – i tak z dniem:

1) 1 września 2017 r. dotychczasowa:

a) zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, prowadzącą klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2020 r.) (art. 162),

b) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy (art. 172),

c) szkoła policealna staje się szkołą policealną, prowadzącą semestry dotychczasowej szkoły policealnej (art. 174).

2) 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum, prowadzącym klasy dotychczasowego technikum (dla absolwentów gimnazjum do 31.08.2023 r.) (art. 152)

3) 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia (art. 173).

4) gimnazjum także może zostać przekształcone w branżową szkołą I stopnia lub czteroletnie albo pięcioletnie technikum (art. 129).

Zobacz całość komentarza tuta.

 
Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Informacja dla nauczyciela o ponownym odbyciu stażu
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Przedszkola
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Placówki Niepublicznej
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Mamy nauczyciela - emeryta, który jest w naszym funduszu świadczeń socjalnych. Podjął pracę w innej szkole, ale nie zawiesił emerytury. Czy w takiej sytuacji powinien być uprawniony do korzystania z funduszu w naszej szkole?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy projekt gimnazjalny który był realizowany w gimnazjum będzie obowiązywał też w szkole podstawowej?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Aneks do planu rozwoju zawodowego dla dyrektora. Bardzo mało jest informacji tego typu, dyrektorzy którzy są w tej sytuacji czują się zagubieni ponieważ dostają sprzeczne informacje.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy szkoła musi bezwzględnie uwzględnić opinię PPP w przypadku, gdy w ocenie nauczyciela uczennica kl.II nie opanowała podstawy programowej mimo udzielania dziecku istotnej pomocy psychologiczno pedagogicznej?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

1) Proszę o podanie symboli świadectw szkolnych oraz arkusza ocen dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 oraz podstawy prawnej. 2) Proszę o informację jak należy układać arkusze ocen uczniów w szkole podstawowej, gdyż była zmiana i teraz układa się według rocznika ( od kiedy i jaka jest podstawa prawna) oraz co można dołączyć do arkusza ocen jako załącznik np. protokół z egzaminu poprawkowego, decyzja o zwolnieniu z wych.-fizycznego, opinie oraz orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itd.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl
Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Finał XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Data: 2017-06-07

Czytaj więcej...

 

Tydzień Promocji Zdrowia w ZSO nr 4 w Grudziądzu

Data: 2017-06-07

Czytaj więcej...

 

Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Data: 2017-06-06

Czytaj więcej...

 

Uroczystości w XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – wizyta wiceministra edukacji

Data: 2017-06-06

Czytaj więcej...

 

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Data: 2017-06-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.