Biuletyn informacyjny nr 288 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

02-06-2017 r.

Nowe wymagania wobec dyrektorów

MEN przygotował nowe rozporządzenie dotyczące wymogów, które musi spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora. Doprecyzowano regulacje dotyczące kwalifikacji cudzoziemców oraz ograniczono możliwość zajmowania funkcji dyrektora przez osobę, która nie ukończyła studiów magisterskich.

W odróżnieniu od obecnych wymogów, dyplom magistra będą musieli posiadać również dyrektorzy i wicedyrektorzy techników, a także osoby zajmujące te stanowiska: w placówkach wychowawczych, placówkach kształcenia praktycznego.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych będą natomiast musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dodano także wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (dotychczas dotyczyło to tylko nienauczycieli zajmujących stanowiska dyrektora i wicedyrektora).

W przypadku cudzoziemców konieczne będzie potwierdzenie znajomości języka na zasadach określonych w ustawie o języku polskim.

Wprowadzono regulację, która pozwala osobom zajmującym stanowiska kierownicze, a niespełniającym nowych wymogów, dokończenie kadencji na dotychczasowych zasadach.  

 

Źródło: www.men.gov.pl

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 w ośmioletniej szkole podstawowej
 

Pobierz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018
 

Pobierz dokument

Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W Zespole Szkół Samorządowych funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Z dniem 1 września 2017r. staje się 8-letnią szkołą podstawową z klasami gimnazjalnymi. Kto opracowuje STATUT szkoły? Czy organ prowadzący, czy placówka? Czy powinien być tworzony na nowo, czy dopiero po wyjściu ostatniej klasy gimnazjalnej? Czy przez najbliższe dwa lata szkolne powinien być jedynie modyfikowany?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi stażyście wydłuża się okres stażu o czas zwolnień lekarskich (18 dni)?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jaka jest kwota w roku 2017 świadczenia urlopowego?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy można sfinansować z ZFŚS obiad podczas szkolenia dla pracowników szkoły?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Czy w teczce akt osobowych pracownika (a jeśli tak, to w której części) powinno się znaleźć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu pracownika w rejestrze bezrobotnych?
Kadry

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl
Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Polscy uczniowie na Litwie z książkami od IPN

Data: 2017-05-31

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej z udziałem szefowej MEN

Data: 2017-05-31

Czytaj więcej...

 

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera – już w tę sobotę!

Data: 2017-05-31

Czytaj więcej...

 

Polski kanon literacki w XXI wieku – debata z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-05-31

Czytaj więcej...

 

Finansowanie zadań oświatowych – prezentacja projektu ustawy

Data: 2017-05-30

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.