Biuletyn informacyjny nr 286 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-05-2017 r.

Organizacja publicznych szkół i przedszkoli od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

1. Definiuje zawartość nazwy publicznego przedszkola, a także publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej – w szczególności nazwa ujmuje:

1) odpowiednio określenie: „Przedszkole”, „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia”, „Branżowa Szkoła II stopnia”, „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”,

2) ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu, lub numer porządkowy przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,

3) imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano,

4) nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła lub przedszkole.

2. Na nowo określa tryb nadawania imienia przedszkolu i szkole, a także rozwiązuje problem imienia szkoły przy jej przekształcaniu w okresie reformy oświatowej:

1) imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego (w szkole),

2) wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości,

3) organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek w terminie 60 dni,

4) do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu stosuje się zasady jak przy nadaniu.

Zobacz całość komentarza tutaj.

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej
 

Pobierz dokument

Zasady przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) w bibliotece szkolnej
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument

Sprawozdanie z działalności bursy/internatu w roku szkolnym 2016/2017
 

Pobierz dokument

Statut zespołu - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego z uwzględnię zmian od 1 września 2017 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy rodzic może odmówić zgody na odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego, mimo zaleceń poradnii w opinii?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor szkoły publicznej, może jednocześnie być dyrektorem szkoły niepublicznej? Szkoła publiczna znajduje się w innej Gminie od szkoły niepublicznej, na dodatek jest to szkoła o innym charakterze (ponadgimnazjalna a publiczna to zespół - przedszkole, podstawówka, gimnazjum).
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy można przenieść nauczyciela wychowania fizycznego (kontraktowy) zatrudnionego na czas nieokreślony w wymiarze 18/18 etatu z obecnego gimnazjum do innej szkoły podstawowej w tej samej miejscowości za jego zgodą, mając do zaproponowania w nowej szkole wymiar etatu 14/18? - Czy w związku ze zmniejszonym etatem powinnam już w maju wraz z przeniesieniem podpisać z Panią wypowiedzenie zmieniające w którym określę nowy wymiar czasu pracy? - Czy jednak nauczyciel powinien rozwiązać stosunek pracy w obecnym gimnazjum, by móc podpisać nową umowę w szkole podstawowej ale już ze zmniejszonym etatem tj. 14/18?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy można uczniowi z upośledzeniem w stopniu głębokim, spełniającemu obowiązek poza szkołą na podstawie porozumienia, wydłużyć etap edukacyjny w klasie IV SP? Rozporządzenie mówi o wydłużaniu na koniec etapu czyli np w kl. III SP i Kl VI SP do tej pory i jest to termin do końca lutego. A co z uczniem w klasie IV? Jaka jest podstawa prawna wydłużenia etapu? Jak przeprowadzić procedurę pozostawienia go w klasie IV?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

1.Czy dyrektor szkoły ma obowiązek dostarczyć na wezwanie w wyznaczonym terminie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego książek obiektów budowlanych oraz aktualnych protokołów z kontroli? 2. Kto ma płacić za delegację służbową pracownika, który te dokumenty zawiezie? 3. Jaka jest podstawa prawna takiego wezwania do dostarczenia w/w dokumentów?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Noc Muzeów 2017 – już w tę sobotę zapraszamy do gmachu MEN

Data: 2017-05-17

Czytaj więcej...

 

Odznaczenia dla uczestników strajku w obronie nauczania historii

Data: 2017-05-17

Czytaj więcej...

 

Jakość kształcenia nauczycieli – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Data: 2017-05-16

Czytaj więcej...

 

Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego

Data: 2017-05-15

Czytaj więcej...

 

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej podpisana

Data: 2017-05-11

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.